Jaký je minimální vyměřovací základ?

Minimálním měsíčním vyměřovacím základem je 50 % aktuální průměrné mzdy.

Minimální vyměřovací základ OSVČ je zákonem o veřejném zdravotním pojištění stanoven jako dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství.

Je-li dosažený vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné nižší než minimální vyměřovací základ, je tato OSVČ povinna odvést pojistné z minimálního vyměřovacího základu.

Povinnost dodržet minimální vyměřovací základ se vztahuje jak na celkové pojistné za daný kalendářní rok, tak na měsíčně placené zálohy.

Od 1. ledna 2022 je roční minimální vyměřovací základ 233 466 Kč, minimální měsíční vyměřovací základ 19 455,50 Kč a z toho minimální měsíční záloha na pojistné je 2 627 Kč.