Jaký je minimální vyměřovací základ?

Minimálním měsíčním vyměřovacím základem je 50 % aktuální průměrné mzdy.

Minimální vyměřovací základ OSVČ je zákonem o veřejném zdravotním pojištění stanoven jako dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství.

Je-li dosažený vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné nižší než minimální vyměřovací základ, je tato OSVČ povinna odvést pojistné z minimálního vyměřovacího základu.

Povinnost dodržet minimální vyměřovací základ se vztahuje jak na celkové pojistné za daný kalendářní rok, tak na měsíčně placené zálohy.

Od 1. ledna 2020 je roční minimální vyměřovací základ 209 010 Kč, minimální měsíční vyměřovací základ 17 417,50 Kč a z toho minimální měsíční záloha na pojistné je 2 352 Kč.