Jaký je minimální vyměřovací základ?

Od 1. ledna 2019 činí minimální měsíční vyměřovací základ 16 349,50 Kč a z toho minimální měsíční záloha na pojistné je 2 208 Kč.

Minimální vyměřovací základ OSVČ je zákonem o veřejném zdravotním pojištění stanoven jako dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství.

Je-li dosažený vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné nižší než minimální vyměřovací základ, je tato OSVČ povinna odvést pojistné z minimálního vyměřovacího základu.

Povinnost dodržet minimální vyměřovací základ se vztahuje jak na celkové pojistné za daný kalendářní rok, tak na měsíčně placené zálohy.

Od 1. ledna 2019 je roční minimální vyměřovací základ 196 194 Kč, minimální měsíční vyměřovací základ 16 349,50 Kč a z toho minimální měsíční záloha na pojistné je 2 208 Kč.