Splatnost doplatku pojistného

Doplatek je splatný vždy do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled o příjmech a výdajích.

Doplatek rozdílu mezi zaplacenými zálohami a skutečnou výší pojistného je splatný vždy do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok, za který se pojistné platí – více zde.