Způsoby podání přehledu

Přehled je možno podat osobně, poštou i elektronicky.

Vyplněný a podepsaný formulář můžete podat osobně na pobočce VZP, nebo ho zaslat poštou. Pokud doposud zasíláte Přehled na adresu pobočky, zašlete ho laskavě na novou centrální adresu: VZP ČR, P.O.BOX 111, 586 11 Jihlava.

Přes VZP Point lze Přehled podat elektronicky (www.vzp.cz/ekk). Na VZP Point se dostanete i přes aplikaci Moje VZP, pokud do ní máte zřízený přístup.

Jestliže jste zaregistrovaní ve webové aplikaci Moje VZP, nabízíme možnost přímo v ní přehled podat prostřednictvím interaktivního formuláře, který všechny dostupné informace sám doplní. Podnikatel vyplní výši daňového základu OSVČ a pak si jen během pár minut zkontroluje automaticky vyplněné údaje, případně je doplní. Formulář je interaktivní a sám následně doplní úhrn zaplacených záloh, spočítá pojistné a případný přeplatek nebo nedoplatek na pojistném.

Podání přehledu lze učinit rovněž datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky; zdravotní pojišťovna zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, jaká podání lze učinit tímto způsobem.