Zdravotní pojištění a azylanti z Ukrajiny

 15. 8. 2022 | OSVČ, zaměstnanec, platba státu - péče o dítě, platba státu - důchodce, OBZP, průkaz pojištěnce

Před válkou na Ukrajině jsem utekla 3. března do Česka, kde jsem obdržela vízum dočasné ochrany a s ním i náhradní doklad pojištěnce. Skončilo mi po 150 dnech zdravotní pojištění nebo se mohu tímto dokladem nadále u lékaře prokazovat?

Platnost náhradního dokladu pojištěnce, který azylanti obdrželi na základě udělení víza dočasné ochrany, nekončí. O jeho výměnu na klientských pracovištích tedy není nutné žádat a poskytovatelé zdravotní péče nadále pacienta ošetří na základě jeho předložení. Platnost náhradního dokladu pojištěnce je totožná s dobou, po kterou bylo dotyčnému uděleno vízum dočasné ochrany. Lékař si může ověřit číslo pojištěnce v aplikaci VZP Point.

Nicméně po 150 dnech od udělení víza dočasné ochrany přestává těmto pojištěncům ve věku 18–65 let automaticky hradit zdravotní pojištění stát. Tito lidé mají povinnost kontaktovat svou zdravotní pojišťovnu a doložit, jak za ně bude zdravotní pojištění hrazeno, zda i nadále spadají do kategorie tzv. státního pojištěnce. Zdravotní pojištění hradí stát např. za lidi, kteří jsou evidováni na Úřadu práce ČR, celodenně pečují o nezaopatřené dítě ve věku do 7 let, resp. o dvě a více dětí do 15 let, studují na střední/vysoké škole apod. Zdravotní pojištění ale může hradit za pojištěnce také zaměstnavatel, a to na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce s příjmem vyšším než 10 000 Kč, nebo na základě dohody o pracovní činnosti s příjmem od 3 500 Kč.

V případě, že pojištění není hrazeno zaměstnavatelem a dotyčný nedoloží zdravotní pojišťovně potvrzení o tom, že je státním pojištěncem, musí si zdravotní pojištění hradit sám.

Pokud začali příchozí z Ukrajiny na území České republiky podnikat, je potřeba doložit zdravotní pojišťovně živnostenský list a doklad o evidenci na finančním úřadu a začít si platit sami měsíční zálohy na zdravotním pojištění, pro rok 2024 je částka stanovena na 2 968 Kč.

V případě, že do žádné z výše uvedených kategorií nespadají (státní pojištěnec, zaměstnanec, OSVČ), budou po uplynutí 150 dnů od udělení víza dočasné ochrany, přeřazeni do kategorie OBZP (Osoba bez zdanitelných příjmů), kdy mají povinnost si platit sami minimální zálohu na zdravotním pojištění, která pro rok 2024 činí 2 552 Kč měsíčně. Nesplněním této povinnosti a následným nehrazením zdravotního pojištění vzniká vůči zdravotní pojišťovně dluh, který může skončit v krajních případech až exekucí.

Nahlášení potřebných údajů je přitom u VZP velice jednoduché. Je možné vše vyřídit elektronicky prostřednictvím webové stránky pomocukrajine.vzp.cz (část Chci mít zdravotní pojištění u VZP v pořádku i 150 dní po udělení dočasné ochrany). Informace jsou k dispozici v ukrajinštině a v češtině. Na pobočku tedy není potřeba vůbec chodit. Děti do 18 let a senioři starší 65 let jsou i nadále automaticky státními pojištěnci, je však vhodné, aby webový formulář na těchto stránkách rovněž vyplnili a zaktualizovali své kontaktní údaje. Budou pak včas informováni o případných změnách.

Na webu pomocukrajine.vzp.cz jsou k dispozici i další informace a webové formuláře v ukrajinštině, které pomohou v řešení životních situací v souvislosti se zdravotním pojištěním.

Aktualizováno 11. 1. 2024