Vyšetření cholesterolu

 12. 12. 2022 | prevence a očkování

Jak často se provádí vyšetření cholesterolu u dospělého? Je vždy hrazeno z veřejného zdravotního pojištění?

Vyšetření cholesterolu je povinnou součástí preventivní prohlídky u všeobecného praktického lékaře. Frekvence vyšetření je stanovena ve vyhlášce ministerstva zdravotnictví o preventivních prohlídkách (č. 70/2012 Sb.).

Všeobecný praktický lékař nebo ošetřující lékař vypíše pacientovi žádanku na odběr krve, kde vyznačí skupiny požadovaného vyšetření. Vyšetření cholesterolu zjišťuje koncentraci celkového cholesterolu a hladinu jeho jednotlivých částí HDL-cholesterolu, LDL-cholesterolu a triacylglycerolů.

Preventivní vyšetření cholesterolu

Vyšetření se provádí v cca v 18 letech při první preventivní prohlídce u praktického lékaře pro dospělé (tj. po ukončení péče u praktického lékaře pro děti a dorost), a dále při všeobecné preventivní prohlídce ve 30, 40, 50 a 60 letech. Uvedená frekvence je stanovena pro preventivní vyšetření, tzn. pro vyšetření pacienta, který nemá žádné zdravotní problémy, jež by nasvědčovaly onemocnění souvisejícímu s hladinou cholesterolu v krvi.

V případě, že by pacient chtěl vyšetření absolvovat častěji, jen na základě vlastního rozhodnutí a žádosti, může o něj ošetřujícího lékaře požádat. V takovém případě (častější frekvence, než stanovuje vyhláška o preventivních prohlídkách) není toto vyšetření hrazeno z veřejného zdravotního pojištění a pacient si vyšetření musí zaplatit jako samoplátce.

Vyšetření cholesterolu ze zdravotních důvodů

V případě pacientů, kteří mají zdravotní problémy související s vysokou hladinou cholesterolu (např. nadváha, cukrovka, vysoký krevní tlak, ischemická choroba srdeční a další onemocnění nebo podezření na ně) rozhoduje o frekvenci vyšetření a léčbě jeho ošetřující lékař v rámci péče o pacienta. Vyšetření cholesterolu u těchto pacientů jsou prováděna v indikovaných (častějších) intervalech. Lékařem indikovaná vyšetření jsou z veřejného zdravotního pojištění hrazena.

Vydáno 12. 12. 2022