Registrace zastupované osoby do Moje VZP

 30. 1. 2023 | Moje VZP

Jsme celá rodina zaregistrovaní u VZP. O příspěvky jsem žádala prozatím elektronicky jen pro sebe. Jde přes aplikaci Moje VZP požádat o příspěvek pro děti?

V aplikaci Moje VZP je možné si pod svůj účet přidat další osoby, např. členy celé rodiny včetně dětí (tzv. zástupnictví). Z jednoho účtu tak můžete nahlížet na údaje všech zastupovaných osob, ale také např. žádat o příspěvky z fondu prevence. Registrace je jednoduchá a např. přiřazení dětí lze vyřídit on-line během několika minut bez návštěvy pobočky VZP. Aplikace Moje VZP je dostupná jak prostřednictvím mobilní aplikace, tak z webu.


Registrace zastupovaného pojištěnce do Moje VZP on-line

Pro to, aby si zastupující pojištěnec mohl přidat nezletilé dítě nebo opatrovanou osobu do aplikace Moje VZP, musí mít sám nejprve vytvořený účet v aplikaci Moje VZP (být zaregistrovaný). Aplikace Moje VZP je intuitivní a pojištěnce provádí celým procesem krok za krokem.

Zastupující pojištěnec v aplikaci zvolí typ zastoupení a do formuláře následně vyplní identifikační údaje zastupované osoby. Zároveň také musí nahrát dokument opravňující k zastupování. Po vyplnění potřebných údajů obdrží od VZP notifikační e-mail s informací o průběhu zpracování žádosti o zástupnictví (registraci zastupované osoby do aplikace Moje VZP).

O tzv. zástupnictví v aplikaci Moje VZP lze on-line požádat pro:

 • nezletilé dítě
 • osobu, kterou opatruji

Dokumenty potřebné pro on-line vyřízení tzv. zástupnictví:

 • rodný list – pro zákonné zastoupení dítěte
 • rozhodnutí soudu o jmenování opatrovníka – pro zastoupení osoby jako opatrovník

Registrace zastupovaného pojištěnce do Moje VZP na pobočce

Zaregistrovat další osobu do aplikace Moje VZP je také možné na kterékoli pobočce VZP. Zaměstnanci VZP vám s registrací pomohou. Dle typu zástupnictví je k registraci rovněž potřeba doložit některý z níže uvedených dokumentů.

O tzv. zástupnictví na pobočce lze požádat např. pro:

 • nezletilé dítě
 • osobu kterou opatruji
 • manžela či manželku
 • rodiče
 • další osobu, která vás k tomu zplnomocní (strýc, teta apod.)

Dokumenty potřebné pro vyřízení tzv. zástupnictví na pobočce:

 • rodný list – pro zákonné zastoupení dítěte
 • rozhodnutí soudu o jmenování opatrovníka – pro zastoupení osoby jako opatrovník
 • úředně ověřenou plnou moc – pro zastoupení např. manžela/manželky či další osoby

Registrace zastupovaného pojištěnce do Moje VZP – v případě plné moci

Zástupnictví na základě plné moci lze provést pouze osobně na pobočce. Úředně ověřená plná moc, kterou vám udělil zastupovaný pojištěnec (např. manžel/manželka/další osoba) musí být udělena na tomto formuláři (případně na dokumentu, který má údaje, obsah i uspořádání shodné s tímto tiskopisem) a musí být na ní úředně ověřený podpis.

Pokud nemáte možnost plnou moc úředně ověřit pro registraci zástupnictví do aplikace Moje VZP, můžete registraci vyřídit na pobočce VZP. Při osobní návštěvě pobočky vy i osoba, kterou požadujete přiřadit pod svůj účet v Moje VZP, prokážete svou totožnost občanskými průkazy nebo jiným dokladem totožnosti a sepíšete plnou moc se zaměstnancem VZP.


Kdy uvidím v mém účtu Moje VZP údaje zastupované osoby?

Údaje zastupované osoby se ve vašem účtu zobrazí, jakmile dojde k propojení obou účtů (vašeho a zastupované osoby). Po spárování budete moci vše potřebné vyřizovat i za zastupovanou osobu. Zpravidla se údaje zobrazí do 24 hod.