Preventivní prohlídky a vyšetření - ženy

 6. 5. 2024 | prevence a očkování, gynekologie, stomatologie

Jaká vyšetření a prohlídky může absolvovat dospělá žena?

Preventivní prohlídky a vyšetření se různí dle jednotlivých věkových skupin a také dle pohlaví. Preventivní prohlídky a vyšetření jsou důležité v každé životní etapě a pojištěnec by se jim neměl vyhýbat v žádném věku, a to ani za předpokladu, že se cítí zdravý. O počínajícím onemocnění (bez příznaků) pacient nemusí vědět dlouhou dobu.

Pravidelné preventivní prohlídky jsou efektivním prostředkem primární i sekundární prevence, mohou odhalit případné obtíže a včas předejít vážnějším chorobám. Navazují na ně i tzv. screeningové programy. Ty mají za cíl odhalit výskyt závažných diagnóz v raném stádiu. Od určitého věku, nebo při splnění dalších podmínek, má na takové vyšetření hrazené z veřejného zdravotního pojištění nárok celá populace. Informaci o tom, zda do této kategorie již patříte, by měl podat primárně praktický lékař, u žen například také gynekolog. U žen se aktuálně jedná o screening karcinomu děložního hrdla, mamografický screening, kolorektální screening, populační pilotní program časného záchytu (screening) karcinomu plic a plošný screening osteoporózy.

Níže uvádíme přehled jednotlivých preventivních prohlídek a vyšetření u žen, v tomto vydání se věnujeme výčtu těchto vyšetření u mužů.


Preventivní prohlídky – ženy od 18 let

Obsah a frekvence preventivních prohlídek jsou definovány ve vyhlášce č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách.

Všeobecná preventivní prohlídka u praktického lékaře

 • každé dva roky
 • součástí jsou také předepsaná vyšetření, která se provádějí ve stanoveném věku (viz dále)

Stomatologická preventivní prohlídka

 • jednou za rok

Pozn. tzv. „druhá“ prohlídka (prohlídka registrovaného pojištěnce od 18 let věku) je hrazena zdravotní pojišťovnou v případě, kdy to určí zubní lékař (stav pacientky to vyžaduje) a pacientku indikuje.

Gynekologická prohlídka

 • jednou za rok
 • součástí je screeningová cytologie (screening karcinomu děložního hrdla)

Vyšetření, která jsou součástí všeobecné preventivní prohlídky, další odborná a screeningová vyšetření

Ženy ve věku 18-35 let

Obsahem všeobecné preventivní prohlídky jsou také:

 • orientační vyšetření moči – každé dva roky
 • v 18 a ve 30 letech – vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi
 • v 18 a ve 30 letech – kontrola glykémie (hladiny cukru v krvi)
 • od 25 let – klinické vyšetření prsů a poučení o samovyšetření (v případě pozitivní rodinné anamnézy/při jiných rizikových faktorech)

Ženy ve věku 35-50 let

Obsahem všeobecné preventivní prohlídky jsou také:

 • orientační vyšetření moči – každé dva roky
 • ve 40 letech – vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi
 • ve 40 letech a poté každé dva roky – kontrola glykémie (hladiny cukru v krvi)
 • ve 40 letech a poté každé čtyři roky – vyšetření EKG

Screeningové programy a další odborná vyšetření:

 • ve 35 a 45 letech – je ženám hrazen screeningový test na přítomnost HPV virů
 • od 45 let a poté každé dva roky – preventivní mamografické vyšetření (mamografický screening)
 • od 45 do 61 let každé čtyři roky – preventivní oční vyšetření

Ženy ve věku 50 let a starší

Obsahem všeobecné preventivní prohlídky jsou také:

 • orientační vyšetření moči – každé dva roky
 • ve 50 a 60 letech – vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi
 • každé dva roky – kontrola glykémie (hladiny cukru v krvi)
 • každé čtyři roky – vyšetření EKG
 • od 50 let každé 4 roky – vyšetření funkce ledvin u pacientek s diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi
 • nově od 1. 4. 2023 – screening osteoporózy (případně v rámci preventivní gynekologické prohlídky) - Do screeningu osteoporózy se zapojili praktici i gynekologové

Screeningové programy a další odborná vyšetření:

 • každé dva roky – preventivní mamografické vyšetření (mamografický screening)
 • od 50 do 55 let jednou za rok – vyšetření na okultní krvácení ve stolici **
 • od 55 let jednou za dva roky – vyšetření na okultní krvácení ve stolici **
 • v 55 letech (nově od 1. 1. 2024) – je ženám hrazen screeningový test na přítomnost HPV virů
 • od 55 do 74 let – screening karcinomu plic – vyšetřit se mohou nechat kuřačky (současné či bývalé) s kuřáckou historií 20 vykouřených cigaret denně po dobu 20 let
 • do 61 let každé čtyři roky – preventivní oční vyšetření

** vyšetření je možné nahradit screeningovou kolonoskopií (kolorektální screening) jednou za 10 let


Úhrada z veřejného zdravotního pojištění

Veškerá vyšetření, která jsou pacientce indikována, jsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Všechna vyšetření je nutné provést ve smluvních zdravotnických zařízeních (tzn. u poskytovatele zdravotních služeb, který má smlouvu se zdravotní pojišťovnou pacienta).