Přechod od PLDD k PL

 20. 12. 2021 | zdravotnická dokumentace

V jakém věku bych měla přeregistrovat dceru od praktického lékaře pro děti a dorost k praktickému lékaři pro dospělé?

Pro přechod od praktického lékaře pro děti a dorost ke všeobecnému praktickému lékaři není striktně stanovena věková hranice. K přeregistraci dítěte běžně dochází ve věku kolem 18 let. Platí pravidlo, že všeobecný praktický lékař může mít zaregistrované pacienty od 14 let a praktický lékař pro děti a dorost maximálně do 19 let.

Skutečnost, že je všeobecný praktický lékař oprávněn registrovat pojištěnce již v měsíci, kdy dosáhl věku 14 let, ovšem neznamená, že je povinen to udělat. Péče o děti má svá specifika, koneckonců i vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, určuje samostatně obsah preventivních prohlídek v oboru praktické lékařství pro děti a dorost a samostatně v oboru všeobecné praktické lékařství. Preventivní prohlídky u dětí probíhají už od tří let ve dvouletých intervalech, ale jejich obsah není totožný s obsahem preventivní prohlídky dospělých.

Součástí preventivní prohlídky v 15 a v 17 letech u praktického lékaře pro děti a dorost je posouzení růstu dítěte podle růstových grafů pro odhalení případné podvýživy, nadváhy nebo obezity. Dále obsahuje kontrolu, popřípadě doplnění chybějícího očkování, kompletní fyzikální vyšetření včetně prohlídky kůže, vyšetření krevního tlaku a pulzu, zraku, sluchu, řeči a hlasu, vyšetření dutiny ústní, stavu chrupu, popřípadě doporučení stomatologického vyšetření. Má být celkově zhodnocen stav a vývoj dítěte a lékař ho má poučit o zdravotních rizicích a důsledcích souvisejících se sexuálním životem včetně poučení o chráněném sexu (dívkám má být případně doporučeno gynekologické vyšetření, zejména pokud ještě nemenstruují).

Lékař má také zhodnotit rizika pro další život vyplývající z rodinné i osobní anamnézy a vyjádřit se k pracovnímu, případně studijnímu zaměření (u osob se zdravotním postižením též k omezení přípravy na pracovní uplatnění a k pracovní schopnosti). Poslední "dětská" preventivní prohlídka obsahuje navíc závěrečné zhodnocení zdravotního stavu. Provádí se před ukončením péče u praktického lékaře pro děti a dorost, nejpozději přede dnem dovršení 19 let.

Z hlediska pojišťovny, tedy z hlediska úhrad zdravotních služeb není s registrací dítěte nad 14 let u praktického lékaře pro dospělé žádný problém. Naším informačním systémem, resp. jeho automatickými kontrolami bez problémů projdou výkony a kapitační platba za pojištěnce registrované od 14 let u všeobecného praktického lékaře i za ty, kteří jsou do 19 let u praktického lékaře pro děti a dorost.

Ovšem v měsíci, kdy pojištěnec dosáhne věku 19 let, je automaticky jeho registrace u praktického lékaře pro děti a dorost zrušena. Hrazena by mohla být jen péče neodkladná. V ideálním případě by si tedy pojištěnec, který dosáhl plnoletosti, pokud je nadále registrován u praktického lékaře pro děti a dorost, měl vyhledat všeobecného praktického lékaře a včas absolvovat vstupní, komplexní vyšetření a zaregistrovat se do jeho péče. Vyhledat si lékaře můžete např. na webu VZP ve Vyhledávači smluvních poskytovatelů zdravotních služeb.