Děti do 18 let

Děti Už v prvních měsících života dítě čeká řada preventivních prohlídek a také povinných očkování. Praktický lékař pro děti a dorost, u kterého necháte své dítě registrovat, vás bude na prohlídky a očkování zvát a je v zájmu vašeho dítěte, abyste nic z toho nezanedbali.

První všeobecnou preventivní prohlídku dítě podstoupí zpravidla do 2 dnů po propuštění z porodnice, pokud možno ve vlastním sociálním prostředí, tedy doma.

Do konce prvního roku života ho čekají preventivní prohlídky u praktického lékaře pro děti a dorost ve 14 dnech věku, v 6 týdnech, ve 3 měsících, poté ve 4-5 měsících věku a v 6, 8, 10-11 a ve 12 měsících.

Následuje prohlídka v odstupu půl roku – v 18 měsících věku, a od 3 let se už preventivní prohlídky konají ve dvouletých intervalech až do 17 let.

Poslední všeobecná preventivní prohlídka dětí se pak provádí před ukončením péče u praktického lékaře pro děti a dorost, nejpozději přede dnem dovršení 19 let.

O každé prohlídce dítěte pořizuje lékař podrobný zápis do zdravotní dokumentace. Do zdravotního a očkovacího průkazu pak zapisuje jen některé důležité údaje potřebné pro zajištění kontinuity poskytované péče i jiným než registrujícím lékařem, například v neodkladné situaci. Ve zdravotním a očkovacím průkazu je zapsáno také shrnutí podstatných údajů o dítěti k určitému datu blízkému většině preventivních prohlídek, spolu s rekapitulací dalších důležitých informací (léčba antibiotiky, prodělaná závažná onemocnění, alergie, RTG vyšetření).

Zubní preventivní prohlídky se dělají u dětí do 18 let dvakrát ročně (s odstupem 5 měsíců), přičemž první by mělo dítě absolvovat už v prvním roce života, mezi 6. a 12. měsícem.

Preventivní prohlídku u gynekologa má dívka poprvé absolvovat v 15 letech a dále se gynekologická preventivní prohlídka provádí jednou ročně (resp. po uplynutí 11 měsíců).

Preventivní prohlídky, jejich frekvence a obsah, se řídí ustanoveními vyhlášky č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách.

Všechny preventivní prohlídky zdravotní pojišťovna plně hradí.