Ochranný limit u dětí

 21. 8. 2023 | léky, VZP Point, Moje VZP

Komu vrací VZP přeplatky za léky u dětí? Je potřeba něco dokládat?

Částky započitatelných doplatků, které přesáhnou ochranný limit, jsou evidovány a vypláceny vždy konkrétnímu pojištěnci na tzv. číslo pojištěnce. V případě pojištěnců do 18 let jsou přeplatky vypláceny jejich zákonným zástupcům.

Aby přeplatky mohly být zákonnému zástupci (rodiči), případně opatrovníkovi či poručníku, vyplaceny, musí doložit svůj vztah k dítěti – tzn. musí předložit svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, případně rozhodnutí soudu apod., nebo ověřené kopie těchto dokladů.

Musím o zaslání přeplatku žádat?

Pojištěnec o vrácení přeplatků na zákonem stanovený ochranný limit žádat nemusí – zdravotní pojišťovna překročení ochranného limitu sleduje a peníze pojištěnci automaticky zašle, jakmile součet přeplatků překročí hranici 200 Kč. Pojištěnci je tato částka (v součtu 200 Kč a více) vrácena nejpozději do 60 dní od uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl limit překročen. Nevyplacené přeplatky do 200 Kč se přesouvají (od 1. 1. 2022) mezi jednotlivými roky.

Zákonný zástupce výši zaplacených doplatků u nezletilého dítěte snadno zjistí v aplikaci Moje VZP, kde si může zřídit tzv. zástupnictví. Pravidla pro vyplácení přeplatků stanovuje zákon o veřejném zdravotním pojištění (č. 48/1997 Sb.).

Jakým způsobem je přeplatek pojištěnci vyplacen?

Přeplatek evidovaný na nezletilé dítě může zdravotní pojišťovna zaslat na bankovní účet jeho zákonného zástupce nebo případně také poštovní poukázkou na adresu evidovanou u VZP. Číslo bankovního účtu může zákonný zástupce nahlásit prostřednictvím webového formuláře, osobně na kterémkoli klientském pracovišti VZPelektronicky e-mailem na adresu podatelna@vzp.cz, formou obecného podání přes aplikaci Moje VZP/VZP Point nebo prostřednictvím datové schránky (i48ae3q).

Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro variantu zasílání poštovní poukázkou, je potřeba, aby si nechal vystavit Průkaz příjemce (zmocněnce) na kterékoliv pobočce České pošty. Tento průkaz opravňuje k vyzvedávání zásilek i finančních částek pro nezletilého.

Jaká je výše ročního limitu u dětí?

U dětí mladších 18 let je hranice ročního limitu na započitatelné doplatky stanovena na 1 000 Kč. Výši ročních limitů na započitatelné doplatky za předepsané léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, které jsou částečně hrazené ze zdravotního pojištění, rovněž stanovuje zákon o veřejném zdravotním pojištění (č. 48/1997 Sb.).

Viktorie Plívová, tisková mluvčí