Otázka týdne

Návratový kód - 9 - Zpracování požadavku skončilo s chybou

Kontaktujte ekk@vzp.cz s identifikací podání. K tomuto problému může docházet jak na SIMU prostředí, tak na PROD:

  • chybně sestavené XML - chybějící atribut, chybně vyplněný atribut
  • uživatel změnil právní subjektivitu (změna IČ, IČZ zůstalo)