Otázka týdne

Naimportoval jsem certifikát z Windows XP do Windows VISTA nebo novějších a teď mi nefunguje Portál VZP ani B2B kanál.

Příčinou je nekompatibilita převodu certifikátu mezi Windows XP a novějšími. Nejedná se o chybu Portálu ani certifikační autority, je to problém operačních systémů.

Certifikát musíte naimportovat do prohlížeče Mozilla Firefox, následně jej přes tento prohlížeč vyexportovat s privátním klíčem a následně jej můžete naimportovat v jiném operačním systému Windows.

K importu do prohlížeče Mozilla Firefox potřebujete tzv. privátní část certifikátu (zpravidla koncovky *.pfx nebo *.p12).

Pokud ji nemáte k dispozici, vyexportujte privátní část z prohlížeče Ms IE.

Postup:

Ms IE – Nástroje – Možnosti internetu – Obsah – Certifikáty – označíte certifikát – Exportovat… - Další – „Ano, exportovat soukromý klíč“/Další – přidejte „Zahrnout všechny certifikáty…“/Další – zadejte heslo/Další – zvolte umístění souboru (např. Plocha)/Další – Dokončit – obdržíte informaci, že export proběhl úspěšně a na Ploše (pokud jste si ji zvolili) se objeví nový soubor s koncovkou *.pfx nebo *p12

Máte-li privátní část certifikátu, naimportujte ji do prohlížeče Mozilla Firefox. Samotný import certifikátu (dvojklikem na soubor s certifikátem) do počítače nestačí, je třeba provést následující postup:

Mozilla Firefox menu "Nástroje" -> "Možnosti" -> "Rozšířené" -> "Šifrování" -> "Certifikáty" -> záložka "Osobní", tlačítko "Importovat", vyberte uložený soubor s certifikátem ve formátu .PFX, zadejte heslo a tím naimportujete certifikát, objeví se v záložce "Osobní"

Upozornění: Pro Mozillu Firefox musí být privátní část certifikátu (PFX) chráněna heslem, jinak ji prohlížeč odmítne importovat.

Ihned po importu v tomto prohlížeči vyexportujte privátní část certifikátu – klikněte na tlačítko „Export“ a proklikejte se dialogem exportu certifikátu – uložte privátní část na přenosné médium (flash disk) a přeneste na druhou pracovní stanici s odlišným operačním systémem. Soubor uložte (např. na Plochu) a proveďte import do prohlížeče Mozilla Firefox (stejný postup jako výše) a ihned proveďte i export. Získaný soubor je již možné standardně dvojklikem naimportovat do počítače pro prohlížeče Ms IE, Google Chrome atp.

Informace o dalších možných řešeních tohoto problému můžete nalézt na stránkách První certifikační autority nebo certifikační autority PostSignum.