HIV testování

 20. 11. 2023 | ambulantní péče, prevence a očkování

Kdy a kde se můžu nechat preventivně otestovat na HIV?

Nechat otestovat by se měl nechat každý člověk, který se ocitl v rizikové situaci (více informací např. na webu České společnosti AIDS pomoc). Protilátky proti HIV infekci se vytvářejí zhruba 2–5 týdnů od nákazy. Tzn. aby byl výsledek testu skutečně spolehlivý, měly by uplynout cca 3 měsíce od rizikového chování. Výsledky testu budou vyhotoveny přibližně do 14 dnů.

Kde se můžu nechat otestovat?
V případě, že se člověk choval rizikově, může o test na HIV požádat svého registrujícího praktického lékaře (ten zná pacientův zdravotní stav a jeho anamnézu nejlépe). Praktický lékař pacientovi vypíše žádanku na laboratorní vyšetření krve, na které označí ta konkrétní vyšetření, která mají být z krve provedena. Pro to, aby byl výsledek sérologického vyšetření krve interpretován správně, je laboratoří odeslán zpět indikujícímu lékaři. Aby testování na HIV mohlo být hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, musí být provedeno a vykázáno na konkrétního pojištěnce (tj. je třeba předložit kartičku pojištěnce).

Veškerá vyšetření, která jsou pacientovi lékařem indikována, jsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Všechna vyšetření a odběry je nutné provést ve smluvních zdravotnických zařízeních (tzn. u poskytovatele zdravotních služeb, který má smlouvu se zdravotní pojišťovnou pacienta).

Můžu se nechat otestovat na HIV anonymně?
Mimo systém veřejného zdravotního pojištění (bez předkládání kartičky zdravotní pojišťovny) lze využít anonymní testování. To probíhá buď v terénu v tzv. mobilních checkpointech (sanitkách) nebo v kamenných checkpointech. Bližší informace o možnostech testování jako samoplátce (anonymně a někdy i bezplatně) jsou uvedeny např. na www.hiv-testovani.cz nebo tadyted.com.

Je pro někoho testování na HIV povinné?
Ze zákona (o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997) je povinné testování na HIV u dárců krve, orgánů, tkání a pohlavních buněk (spermatu, oocytů – ženských vajíček), u těhotných žen a dárkyň mateřského mléka.

Opravdu jsou těhotné ženy testovány na HIV?
Těhotné ženy jsou testovány povinně na HIV pozitivitu v rámci vstupní prohlídky v těhotenské poradně. Těhotná žena nakažená virem HIV může infekci přenést na své dítě již během těhotenství, během porodu nebo při kojení. Testování je prováděno s ohledem na bezpečnost matky, dítěte i zdravotníků (a to zejména při porodu).

Potřebujete poradit?
Ohledně problematiky HIV/AIDS vám mohou poradit na bezplatných linkách 800 144 444 (Národní linka pomoci AIDS) nebo 800 800 980 (nonstop linka AIDS pomoci České společnosti AIDS pomoc).

Člověk může žít s HIV infekcí v těle řadu let, aniž by o tom věděl. Infekce HIV totiž může u zdánlivě zdravého člověka, který je nakažený, probíhat zcela bezpříznakově. Stanovení diagnózy je klíčové pro to, aby byla pacientovi poskytnuta zdravotní péče a potřebná léčba, co nejdříve. Virus HIV napadá a oslabuje imunitní systém nakaženého člověka, a ten je pak náchylnější k dalším onemocněním. Testování na HIV také pomáhá omezit další šíření infekce HIV. Při dodržování léčebného postupu může HIV pozitivní osoba vést plnohodnotný život řadu let.

Aktualizováno 3. 1. 2023