Důchodový věk bez nároku na důchod

 20. 2. 2024 | OSVČ, platba státu - důchodce

Dosáhla jsem důchodového věku, ale pro přiznání starobního důchodu nesplňuji podmínku odpracovaných let. Manžel podniká a já mám příjem jako jeho spolupracující osoba. Má za mě platit pojistné na zdravotní pojištění stát?

Stát je výhradním plátcem pojistného za osoby, které dosáhly věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňují podmínky pro přiznání starobního důchodu (nemají odpracovány předepsané roky). Do této kategorie může však být pojištěnec zařazen jen tehdy, když nemá příjem ze zaměstnání ani ze samostatné výdělečné činnosti a nepožívá žádný důchod z ciziny nebo tento důchod nepřesahuje měsíčně částku ve výši minimální mzdy.

Znamená to, že by za vás stát byl plátcem pojistného, jen pokud byste neměla žádný příjem. To však nesplňujete vzhledem k tomu, že je na vás rozpočítáván manželův příjem z výdělečné činnosti. Musíte si tedy hradit pojistné na zdravotní pojištění nadále jako OSVČ (pro účely zdravotního pojištění se za OSVČ považují spolupracující osoby OSVČ, pokud podle zákona o daních z příjmů lze na ně rozdělovat příjmy dosažené výkonem spolupráce a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení).

Můžeme ještě dodat, že do kategorie státních pojištěnců nemůže být zařazena osoba splňující všechny podmínky pro přiznání starobního důchodu, která však o něj nepožádala.