Brýle od roku 2022

 14. 2. 2022 | zdravotnické prostředky

Přispívá zdravotní pojišťovna na brýle pro děti a jak často?

V případě, že pojištěnec jde do optiky pro nové brýle, měl by vědět za jakých okolností a kdy má na daný zdravotnický prostředek nárok. Aby mohl dostat tzv. „brýle na pojišťovnu“, musí mít od oftalmologa (očního lékaře) předepsaný Poukaz na brýle a optické pomůcky. Na tomto předpisu jsou specifikovány hodnoty všech parametrů nezbytných pro výrobu a výdej správných korekčních pomůcek pro daného pacienta. Pamatujte, platnost poukazu na brýle a optické pomůcky je 30 dní ode dne vystavení.

Dobrou zprávou je, že novela zákona č. 48/1997 Sb. (o veřejném zdravotním pojištění) rozšířila věkovou skupinu pojištěnců, kterým jsou hrazeny brýlové čočky pro korekci zraku, až do 17 let včetně. Do konce roku 2021 byly brýlové čočky – tvrzené sférické či tórické – hrazeny pouze dětem do 15 let.

Brýle na zakázku (obruba + brýlové čočky) jsou zdravotní pojišťovnou hrazeny v souladu se zákonem o veřejném zdravotním pojištění, a to do výše uvedené v Úhradovém katalogu. Níže uvádíme, jaké čočky jsou dětem hrazeny.

Sférické a tórické brýlové čočky, stejně tak jako bifokální čočky, jsou hrazeny dětem do 5 let včetně třikrát za rok, od 6 do 14 let včetně jedenkrát za rok a od 15 do 17 let včetně jedenkrát za 3 roky. V případě, že má pacient předepsanou korekci nad +/- 10 dioptrií, jsou sférické a tórické brýlové čočky hrazeny i ve věku nad 17 let včetně jedenkrát za 3 roky.

Prizmatické čočky jsou hrazeny pro korekci diplopie (dvojitého vidění) či strabismu (šilhání) dětem do 5 let včetně třikrát za rok, od 6 do 14 let včetně jedenkrát za rok a od 15 let jedenkrát za 3 roky.

U očních vad doprovázených světloplachostí zdravotní pojišťovna hradí úpravu brýlových čoček absorpčními vrstvami. Úhrada záleží na závažnosti oční vady, podle níž oční lékař vystaví Poukaz na brýle a optické pomůcky. Tato individuální úprava je hrazena dětem do 5 let včetně třikrát za rok, od 6 do 14 let včetně jedenkrát za rok a od 15 do 17 let včetně jedenkrát za 3 roky.

U hyperokulárních brýlových čoček je vyžadováno schválení zdravotní pojišťovnou. Hrazeny jsou do 17 let včetně jedenkrát za 6 měsíců a od 18 let jedenkrát za 3 roky.

Zdravotní pojišťovna hradí dětským pojištěncům také kontaktní čočky. Měkké kontaktní čočky jsou hrazeny pacientům se závažnými očními onemocněními bez ohledu na věk: oční vady nad +/- 10 dioptrií, anizometropie 3 dioptrie a více (vada u obou očí není stejná a rozdíl je větší než 3 dioptrie). Předepsat kontaktní čočky může pouze oftalmolog. Při intoleranci náplasťového okluzoru jsou pacientům do 5 let včetně hrazeny také měkké kontaktní čočky okluzní.

Zpracováno dne 14. 2. 2022