Proč se neustále zvyšují ceny léků? Kdo to určuje?

Proces stanovování úhrad spadá do kompetence Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Ten ve správním řízení stanovuje výši úhrady pojišťovnou (to, co pojišťovna platí) a podmínky úhrady. VZP je, stejně jako každá další zdravotní pojišťovna, povinna v souladu s tímto rozhodnutím léčivý přípravek hradit. Doplatek pacienta (rozdíl mezi cenou léčivého přípravku a úhradou pojišťovny) nemůže pojišťovna jakkoli ovlivnit. Jeho výše se může v jednotlivých lékárnách lišit, protože se zde promítá cenová politika všech účastníků distribučního řetězce – jak výrobce, tak distributora a konkrétní lékárny.

Informace o úhradách, cenách a možné výši případného doplatku léčivých přípravků jsou zveřejněny na webu ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz/leky.aspx, potřebné údaje najdete i na specializovaných webových stránkách SÚKL www.olecich.cz.

Související otázky pro téma: Zdravotní péče