Pobírám invalidní důchod druhého stupně. Mám nárok na snížení ochranného limitu?

Nikoli, podle zákona o veřejném zdravotním pojištění bude od 1. 1. 2020 limit snížen na 500 Kč u pojištěnců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a doložili tuto skutečnost kopií rozhodnutí o invalidním důchodu pro invaliditu třetího stupně, a u pojištěnců, kteří byli uznáni invalidními ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění, a doložili tuto skutečnost kopií posudku o posouzení zdravotního stavu.

Pojištěnci, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu druhého nebo prvního stupně, tento nárok nemají. Uplatňuje se u nich ochranný limit podle věku, stejně jako u všech ostatních pojištěnců.

Další informace najdete na stránce Regulační poplatky a ochranné limity.

Související otázky pro téma: Aktuálně pro pojištěnce