Odkládá se ještě termín pro podání Přehledů OSVČ, když je nově posunuta lhůta pro podání daňového přiznání do 18. srpna?

Nikoli, termín pro podání přehledu OSVČ za rok 2019 zdravotní pojišťovně se tím nemění.

Normálně platí, že termíny pro předložení přehledu jsou dané zákonem o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a odvíjejí se od data pro podání daňového přiznání (OSVČ je povinna nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání, předložit zdravotní pojišťovně přehled o příjmech a výdajích a v něm si vypočítat doplatek pojistného za daný rok a také výši záloh pro příští období).

Termín pro podání přehledu OSVČ za rok 2019 upravuje přímo novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, a to takto: přehled je osoba samostatně výdělečně činná povinna předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, nejpozději do 3. srpna 2020.

Doplatek pojistného se musí zaplatit do 8 dnů od podání přehledu.

Související otázky pro téma: Informace ke COVID-19 pro plátce