Na jakou péči má nárok pojištěnec se zeleným průkazem VZP? Kdo ho dostává?

Zelený plastový průkaz je vydáván cizincům ze států mimo EU, EHP nebo Švýcarsko, kteří jsou na území České republiky pojištěni z důvodu výkonu práce u zaměstnavatele se sídlem na území ČR. Jsou tedy účastníky českého systému veřejného zdravotního pojištění, ale nemají nárok na vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC).

Mohou se rozhodnout pro kteroukoli ze zdravotních pojišťoven, nejen pro VZP. Jako pojištěncům VZP je jim vydáván zelený plastový průkaz (s obdobným uspořádáním údajů, jako má EHIC), platný jen na území ČR, a to maximálně jeden rok.

Pojištěnci s tímto průkazem mají nárok na poskytnutí stejného rozsahu zdravotní péče jako čeští pojištěnci.

Tyto cizince lze zahrnout do kapitace.

Platnost průkazu je možno si ověřit na infolince 952 222 222.

Související otázky pro téma: Průkazy pojištěnce