Můžu se odvolat proti platebnímu výměru?

Ano, obecný postup, jak se odvolat, naleznete zde.

Pokud s vámi bylo vedeno správní řízení (ve sporných případech placení pojistného, ve věci penále, přeplatků na pojistném apod.), máte právo se proti rozhodnutí odvolat. Tato odvolání řeší rozhodčí orgán, který je na pojišťovně nezávislý (jsou v něm i zástupci MZ, MPSV a MF). Odvolání však nezasíláte přímo této instituci, nýbrž jej podáváte prostřednictvím pojišťovny, která správní řízení zahájila a vystavila platební výměr. Proti rozhodnutí rozhodčího orgánu už odvolání není možné.

POZOR! Pokud pojišťovně něco dlužíte na pojistném, musíte uhradit vyměřenou částku i v případě, že se proti výměru odvoláváte. Bude-li odvolání vyřízeno ve váš prospěch, daná částka vám bude navrácena.

Související otázky pro téma: Platby pojistného OSVČ