Může na mne být uvalena exekuce kvůli neplacené pojistného za dobu, kdy jsem studoval střední školu?

Za středoškolského studenta jako za nezaopatřené dítě je plátcem pojistného za zdravotní pojištění stát. Skutečnost, že daný pojištěnec má být zařazen do kategorie státních pojištěnců, však musí někdo jeho pojišťovně sdělit. Většinou oznámení provede hromadně škola, primárně má ale oznamovací povinnost sám pojištěnec, a to do 8 dnů. Znamená to ověřit si, zda oznámení provedla škola, a případně ho provést sám. Pokud jste nezletilý, plní tuto povinnost vaši zákonní zástupci.

Co se týká již nařízené exekuce, můžete podat návrh na její zastavení, a to do 15 dnů od okamžiku, kdy se o ní dozvíte. Pokud jste prokazatelně byl v daném období řádným studentem, neměl byste vy osobně být dlužníkem za neodvedené platby na zdravotním pojistném.

Měl byste ale počítat s tím, že pojišťovna vám může udělit pokutu za nesplnění oznamovací povinnosti až do výše 10 000 Kč. Pojistné za vás už totiž stát nedoplatí, případná korekce je možná jen tři měsíce zpětně.

Související otázky pro téma: Povinnosti plátců pojistného