Může disponovat modrým průkazem VZP i cizinec? Na jaký rozsah péče má nárok?

Ano. Evropský průkaz zdravotního pojištění - EHIC (modrá plastová kartička) je mj. vydáván cizincům, kteří jsou občany států EU, EHP nebo Švýcarska, ale jsou účastníky českého systému veřejného zdravotního pojištění. To znamená, že na území České republiky bydlí (trvalé bydliště automaticky zakládá účast na veřejném zdravotním pojištění), vykonávají zde výdělečnou činnost (zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné) nebo pobírají některou z českých dávek sociálního zabezpečení (např. důchod, podpora v nezaměstnanosti, mateřství), pokud není taková osoba zároveň výdělečně činná v jiném státě EU.

Společně s nimi jsou zde pojištěni i jejich nezaopatření rodinní příslušníci.

Tito cizinci mají nárok na hrazenou péči ve stejném rozsahu jako běžní čeští pojištěnci.

Lze je zahrnout do kapitace.

Související otázky pro téma: Pojištění cizinců