Kde získám informace k aktuálnímu stavu v souvislosti s koronavirovou infekcí?

  • Na stránkách Úřadu vlády ČR najdete průběžně aktualizované informace k situaci, včetně přijatých usnesení vlády.
  • Ministerstvo zdravotnictví připravilo speciální stránku koronavirus.mzcr.cz. Najdete na ní i seznam odběrových center, kde je možno se nechat otestovat.
  • Pro informace můžete kontaktovat i  krajské hygienické stanice.
  • Pro konkrétní informace ohledně dopravy, podnikání, uzavření hranic nebo zahraničních cest využijte telefonní čísla jednotlivých ministerstev.
    Ministerstvo dopravy: CZ 225 131 810, EN 225 131 820, Ministerstvo zahraničních věcí: 224 183 200, 224 183 100,  Ministerstvo průmyslu a obchodu: 224 854 444, Ministerstvo vnitra: 739 608 533

Infolinka Všeobecné zdravotní pojišťovny 952 222 222 (info@vzp.cz) je nadále určena zejména pro všechny, kdo potřebují poradit v oblasti veřejného zdravotního pojištění.

Aktuální rady: