Kde získám informace k aktuálnímu stavu v souvislosti s koronavirovou infekcí?

Jako zdroje informací k aktuálnímu stavu můžete využít následující kontakty:

https://koronavirus.mzcr.cz

Nová informační linka MZČR v souvislosti s koronavirem: 1212

Pro informace ohledně opatření a jejich dopadu na dopravu se obracejte na Ministerstvo dopravy: 

  • CZ 225 131 810
  • EN 225 131 820

Pro informace ohledně opatření a jejich dopadu cestování do i ze zahraničí se obracejte na Ministerstvo zahraničních věcí:

  • 224 183 200
  • 224 183 100

Pro informace ohledně opatření a jejich dopadu na živnostníky a podnikání se obracejte na Ministerstvo průmyslu a obchodu:

  • 224 854 444

Pro informace ohledně opatření a jejich dopadu na bezpečnost, pobyt a pohyb přes hranice, pohyb a pobyt cizinců se obracejte na Ministerstvo vnitra

  • 739 608 533

Obracet se můžete i na Krajské hygienické stanice.

Infolinka Všeobecné zdravotní pojišťovny 952 222 222 (info@vzp.cz) je nadále určena zejména pro všechny, kdo potřebují poradit v oblasti veřejného zdravotního pojištění.