Jsou někde k dispozici výroční zprávy VZP?

Ano, VZP je povinna zveřejnit své výroční zprávy schválené Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Výroční zprávy jsou k dispozici na našem webu.

Výroční zprávy obsahují dle metodiky MZ ČR základní údaje o VZP, o její činnosti a informace ekonomické a finanční.

Další informace o VZP obsahují statistické ročenky. Jsou zaměřeny na analytické a statistické údaje zajímající širokou odbornou veřejnost, konkrétně pak na zmapování sítě a činnosti smluvních zdravotnických zařízení, na informace o pojištěncích VZP, o plátcích pojistného na veřejné zdravotní pojištění a o výběru pojistného.

Ročenky najdete zde.

Související otázky pro téma: Obecné dotazy