Co to je zdravotně pojistný plán? Je přístupný veřejnosti?

Zdravotně pojistný plán je rozpočtově-strategický výhled zdravotní pojišťovny na následující období. Vychází z Metodiky pro tvorbu zdravotně pojistného plánu, kterou vydává Ministerstvo zdravotnictví ČR, a obsahuje:

  • plán příjmů a výdajů VZP včetně členění podle jednotlivých fondů,
  • předpokládaný vývoj struktury pojištěnců,
  • plán provozních nákladů,
  • údaje o rozsahu zdravotní péče hrazené VZP,
  • způsoby zajištění dostupnosti služeb, které VZP nabízí,
  • soustavu zařízení, se kterými má zdravotní pojišťovna uzavřenou smlouvu o úhradě zdravotní péče.

Návrh zdravotně pojistného plánu na následující rok schvaluje na návrh vlády Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR a následně musí být zveřejněn. Zdravotně pojistné plány Všeobecné zdravotní pojišťovny najdete zde.

Související otázky pro téma: Obecné dotazy