Je nutná plná moc k vyřízení žádosti o snížení limitu pro invalidního důchodce?

Invalidní pojištěnec, který má podle zákona nárok na snížení ochranného limitu na částku 500 Kč, může vyplněný a podepsaný formulář oznámení spolu s kopií příslušného dokladu doručit na pobočku prostřednictvím kohokoli, bez plné moci.

Pro doložení nároku na snížený ochranný limit je podle zákona potřeba předložit kopii rozhodnutí o invalidním důchodu pro invaliditu třetího stupně, resp. kopii posudku o posouzení zdravotního stavu, na jehož základě byl pojištěnec uznán invalidním ve druhém nebo třetí stupni.

Vše je možno vyřídit nejen na kterémkoli klientském pracovišti, ale i zasláním vyplněného a podepsaného formuláře a dokladů poštou na adresu VZP ČR, Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3 (vhodné je zaslat dopis doporučeně), mailem, ve kterém budou přiloženy elektronické kopie zákonem určených dokladů a vyplněný a podepsaný elektronický formulář Oznámení o přiznaném stupni invalidity, zaslaným na e-mailovou adresu podatelna@vzp.cz, případně datovou schránkou na i48ae3q.

Výše uvedené doklady vložte do jedné obálky spolu s formulářem oznámení, pokud se rozhodnete pro zaslání poštou. V případě kanálů elektronické komunikace je pak vhodné veškeré dokumenty zaslat v příloze společně.

Další informace najdete na stránce Regulační poplatky a ochranné limity.

Související otázky pro téma: Aktuálně pro pojištěnce