Jak si stáhnout Přehled vykázané péče za požadované období v jednom dokumentu?

Prostřednictvím aplikace Moje VZP máte zajištěn přístup k přehledu výdajů na hrazené služby, včetně zaplacených regulačních poplatků a doplatků za částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely.

Pokud požadujete tento přehled v listinné podobě za určité časové období, lze si jej jednoduše stáhnout a nemusíte již o výpis žádat poštou nebo chodit na pobočku pojišťovny.

Po přihlášení do aplikace Moje VZP přepněte na aplikaci VZP Point.

V aplikaci VZP Point zvolíte „Nové podání“ a vyberete „Přehled vykázané péče na pojištěnce“. Přes tento formulář podáte svou žádost.

V následujícím kroku vyplníte období, za které požadujete výpis (např. za posledních 12 měsíců) a označíte položky, které požadujete zahrnout do přehledu (doporučujeme označení všech polí). 

Po vyplnění požadovaných polí je podání uloženo.

Následně zkontrolujete správnost vyplnění a podání odešlete tlačítkem „Odeslat podání“. V případě, že požadujete upravit zadání přehledu (např. zvolit jiné období), lze se vrátit na předchozí krok pomocí tlačítka „Upravit podání“.

O úspěšném odeslání budete informováni oznámením v zeleném rámečku.

Požadovaný přehled se vyhotoví během několika minut. V části „Odeslaná podání“ jej najdete jako přílohu odpovědi. Výpis si stáhnete a uložíte na svém počítači nebo jiném zařízení a v případě potřeby vytisknete.

Související otázky pro téma: Elektronická komunikace