Jak požádat o příspěvek z fondu prevence?

O příspěvek z fondu prevence můžete požádat:

  • on-line přes aplikaci Moje VZP
  • na kterékoli naší pobočce, kdy s sebou stačí mít jen požadované doklady, nemusíte vyplňovat Žádost o příspěvek
  • poštou – zasláním vyplněné a podepsané Žádosti o příspěvek společně se všemi požadovanými doklady na adresu VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1
  • vložením vyplněné a podepsané Žádosti o příspěvek společně se všemi požadovanými doklady do sběrného boxu/poštovní schránky klientského pracoviště nebo předáním na podatelně VZP
  • datovou schránkou – zasláním vyplněné a podepsané Žádosti o příspěvek společně se všemi požadovanými doklady prostřednictvím datové schránky VZP ČR – i48ae3q

Prosíme, v komunikaci s námi využívejte přednostně bezkontaktní možnosti. S tím, jaké doklady jsou u kterého příspěvku požadovány, se prosím seznamte na stránkách jednotlivých benefitů a v podrobných podmínkách čerpání příspěvků.

Související otázky pro téma: Aktuálně pro pojištěnce