Jak podat přehled OSVČ a zaplatit doplatek pojistného po změně pojišťovny v půli loňského roku?

Přehled musíte podat oběma pojišťovnám a případný nedoplatek musíte – ve výši vypočtené v každém z formulářů – zaplatit také oběma pojišťovnám.

Výhodné bude, když k výpočtu použijete náš interaktivní formulář – i s potřebnými vysvětlivkami ho najdete zde. Pro předchozí pojišťovnu musíte použít její vlastní tiskopis.

Pozorně vyplňte zejména řádek 41, kde se uvádí úhrn záloh zaplacených na účet dané pojišťovny (nikoli zálohy zaplacené za celý rok).

Podrobné informace, jak postupovat při vyplnění formulářů a výpočtu nedoplatku/přeplatku i nových záloh na pojistné, najdete zde.

Související otázky pro téma: Platby pojistného OSVČ