Jak mám postupovat s nahlášením dítěte k pojišťovně, jestliže nyní přechodně žiji a pracuji v jiné zemi EU a budu zde i rodit?

Jestliže pracujete v jiné zemi EU, jistě jste se v ČR z pojištění odhlásila a jste zdravotně pojištěna v dané zemi. Vaše dítě bude od data narození pojištěno v zemi EU, kde nyní žijete, a to jako nezaopatřený rodinný příslušník spolu s vámi. Jakmile mu vyřídíte český rodný list, měla byste ho přihlásit u české zdravotní pojišťovny. To znamená oznámit své české zdravotní pojišťovně (kde se po návratu opět přihlásíte) jeho narození a fakt, že pobýváte v zahraničí a jste tam zdravotně pojištěni. Pojišťovna na základě toho dítě vezme do evidence jako českého občana s trvalým pobytem v ČR, žijícího v zahraničí.

Protože budete oba pojištěni podle právních předpisů jiného státu EU, nemusí být přihlášení dítěte v ČR provedeno ve lhůtě stanovené zákonem o veřejném zdravotním pojištění, tj. do osmi dnů od narození.

Pro přihlášení novorozence ke zdravotnímu pojištění je vždy třeba předložit doklady o jménu, příjmení a rodném čísle dítěte (rodný list nebo doklad z matriky o přidělení RČ), rodném čísle matky a příjmení a jménu matky. Ve vašem případě bude vhodné též zaslat kopii zahraničního rodného listu. Pro přihlášení dítěte můžete vyplnit a podepsat formulář Přihláška pojištěnce a spolu s kopií českého rodného listu dítěte zaslat zdravotní pojišťovně. Místo formuláře však stačí i pouhé písemné sdělení, které bude obsahovat všechny náležitosti: vaše jméno, příjmení a RČ, jméno a příjmení dítěte, jeho datum narození a RČ, adresu trvalého pobytu. Připojíte písemné prohlášení o tom, že vy i dítě žijete v zahraničí, a doložíte tamní zdravotní pojištění.

Po návratu ze zahraničí předložíte své české zdravotní pojišťovně doklady o existenci pojištění v EU a o jeho ukončení za sebe i dítě. Na základě toho vám bude obnoveno pojištění v České republice.

Související otázky pro téma: Přihlášení k VZP