Jak dlouho je platný recept na léky?

Recepty jsou platné 14 kalendářních dnů počínaje dnem následujícím po dni vystavení, neurčí-li předepisující lékař jinak.

Jen jeden den – nejdéle do konce prvního kalendářního dne následujícího po dni vystavení – máte na vyzvednutí léků na recept vystavený lékařskou pohotovostní službou nebo v rámci neodkladné péče.

Související otázky pro téma: Zdravotní péče