Výběr lékaře pojištěncem VZP ČR

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Výběr lékaře pojištěncem VZP ČR

4. Základní informace k životní situaci

Pojištěnec VZP ČR (splňující podmínky dané zákonem č. 48/1997 Sb. v platném znění) má dle § 11 tohoto zákona právo na výběr lékaře či jiného odborného pracovníka ve zdravotnictví a zdravotnického zařízení za určitých podmínek.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Pojištěnec VZP ČR (splňující podmínky dané zákonem č. 48/1997 Sb. v platném znění - § 2).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky jsou dány zněním § 11 zákona č. 48/1997 Sb. v platném znění. Dle tohoto paragrafu má pojištěnec právo na výběr lékaře či jiného odborného pracovníka ve zdravotnictví a zdravotnického zařízení s výjimkou závodní zdravotní služby, kteří jsou ve smluvním vztahu k VZP ČR. Toto právo může uplatnit jednou za tři měsíce.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Výběr lékaře je činěn většinou po individuálním posouzení samotným pojištěncem, nejčastěji při osobní návštěvě.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Výběr lékaře není spojený s žádnou institucí, zdravotní pojišťovna může pomoci při výběru nabídkou svých smluvních partnerů dle požadavku pojištěnce.

9. Kde, s kým a kdy situaci řešit

S konkrétním smluvním lékařem či zdravotnickým zařízením, když vznikne potřeba čerpání zdravotní péče.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pojištěnec musí být vybaven platným průkazem pojištěnce.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Pro výběr lékaře nejsou třeba mimo platný průkaz pojištěnce žádné formuláře.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Výběr lékaře není spojen s úhradou poplatků.

Dle § 11 odst.  1 d) zákona č. 48/1997 Sb. v platném znění má pojištěnec právo na zdravotní péči bez přímé úhrady, pokud mu byla poskytnuta v rozsahu a za podmínek stanovených citovaným zákonem. Lékař či jiný odborný pracovník ve zdravotnictví ani zdravotnické zařízení nesmí za tuto zdravotní péči ani v souvislosti s poskytnutím této péče přijmout od pojištěnce žádnou úhradu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou při výběru lékaře určeny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou žádní další účastníci.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou po žadateli požadovány.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Při výběru lékaře lze využít seznamy smluvních zdravotnických zařízení a specializovaných center zveřejněné na internetových stránkách VZP ČR.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Při výběru lékaře se postupuje podle zákona č. 48/1997 Sb. v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 618/2006 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky při výběru lékaře nejsou definovány.

Dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb. může zvolený lékař odmítnout přijetí pojištěnce do své péče pouze tehdy, jestliže by jeho přijetím bylo překročeno únosné pracovní zatížení lékaře tak, že by nebyl schopen zajistit kvalitní zdravotní péči o tohoto nebo o ostatní pojištěnce, které má ve své péči.

Jiná vážná příčina, pro kterou může zvolený lékař odmítnout přijetí pojištěnce, je též přílišná vzdálenost místa trvalého nebo přechodného pobytu pojištěnce pro výkon návštěvní služby.

Míru únosného pracovního zatížení a závažnost příčiny pro nepřijetí pojištěnce do své péče posuzuje zvolený lékař.

Lékař nemůže odmítnout pojištěnce ze stanoveného spádového území a v případě, kdy se jedná o neodkladnou péči. Každé odmítnutí převzetí pojištěnce do péče musí být lékařem pojištěnci písemně potvrzeno.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Lékař musí dodržet podmínky dané zákonem, ale není povinen pojištěnce do péče přijmout.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Informace poskytne každé pracoviště VZP ČR buď ústně při osobní návštěvě, nebo  telefonicky, případně je získate na infolince 952 222 222

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Ústředí

Úsek zdravotní péče

26. Kontaktní osoba

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31. 12. 2006

28. Popis byl naposledy aktualizován

18. 10. 2013

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace