Legislativa

Zdravotnické zákony na Portálu veřejné správy (http://portal.gov.cz):

  • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
  • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
  • Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv na stránkách Ministerstva vnitra ČR

http://www.mvcr.cz/web-legislativa.aspx

Další informace

Zpracovávání osobních údajů ve VZP