Legislativa

Základní zdravotnické zákony a vyhlášky:

  • Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
  • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
  • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
  • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
  • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
  • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
  • Nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb
  • Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem
  • Vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách

Další informace

Zpracovávání osobních údajů ve VZP