VZP začala klientům vydávat přehledy zdravotní péče za loňský rok

17. 3. 2014

Ilustrační obrázek

Pokud vás zajímá, kolik stála v loňském roce zdravotní péče, kterou jste čerpali, je teď pravý čas požádat VZP o přehled. Nejen, že tak získáte kompletní údaje o péči, která byla na vaše jméno vykázána a pojišťovnou uhrazena, ale zároveň můžete pomoci odhalit případné nesrovnalosti.

Jestliže pojištěnec zažádá o výpis z osobního účtu, je zdravotní pojišťovna povinna písemně mu poskytnout jedenkrát ročně údaje o službách uhrazených za něj v období posledních 12 měsíců. A to včetně zaplacených regulačních poplatků a doplatků za částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely. Služba je bezplatná.

Ve Všeobecné zdravotní pojišťovně jsou nyní všechna data, která jsou potřebná pro vydávání přehledů za celý rok 2013, již k dispozici. Nic proto nebrání tomu, aby klienti o přehledy žádali a obratem jim byly vystavovány.

Podle těchto dat si každý může zkontrolovat, zda zdravotní péče vyúčtovaná na jeho rodné číslo byla skutečně poskytnuta a je tedy oprávněně uhrazena.

Přehled zdravotní péče vám vystaví na kterémkoliv klientském pracovišti VZP na počkání, je třeba pouze vyplnit žádanku. Vytisknout a vyplnit jednoduchou žádanku můžete i předem, případně ji můžete vyplněnou poslat na příslušné pracoviště VZP ČR.

Na klientském pracovišti může převzít každý pojištěnec jen svůj vlastní přehled, jinak musí k jeho převzetí mít ověřenou plnou moc. Výjimkou je vystavení přehledu na nezletilé dítě. Vydání přehledu úhrad zdravotní péče a zaplacených regulačních poplatků a doplatků za osobu zemřelou není možné.

Přehled lze zaslat i prostřednictvím elektronické komunikace, tzv. Portálu VZP. Jelikož se jedná o velmi citlivé údaje, mohou tuto službu využít pouze klienti, kteří s VZP ČR uzavřeli příslušný smluvní vztah. Více informací dostanete na přepážkách nebo na webové adrese www.vzp.cz/ekk.

Není všechno v pořádku?

V minulosti se opakovaně stalo, že někteří klienti s překvapením zjistili, že jejich zdravotní pojišťovna zaplatila za něco, co ve skutečnosti provedeno nebylo. Co v takovém případě dělat? Určitě co nejdříve informovat VZP, která tuto záležitost prošetří. Bohužel, stále je jen malé procento pojištěnců, kteří v takovém případě se zdravotní pojišťovnou komunikují a chtějí situaci řešit. Klienti se obávají reakce „svého pana doktora“, bojí se následně o kvalitu péče. Tato obava je ale zbytečná – VZP provádí kontroly ve zdravotnických zařízeních běžně a na základě nejrůznějších podnětů v průběhu celého roku.

Další podrobnosti najdete ZDE.

Přílohy:

7 nejčastějších otázek a odpovědí v přehledu vykázané péče

1) Kolik klientů VZP si ročně nechává udělat výpis na ně vykázané péče?

Na přepážkách VZP si přehled vykázané péče ročně vyžádá cca 100 tisíc klientů. Zájem mírně roste. Přehled lze zaslat i prostřednictvím elektronické komunikace, tzv. Portálu VZP.

2) Co má člověk dělat, pokud zjistí, že ve výpise něco nesedí, že lékař účtuje náklady za výkon, který neprovedl? Na koho se má obrátit a jakým způsobem?

Klient může se svými pochybnostmi přijít buď osobně na pobočku, nebo může námitky poslat písemně (adresy poboček jsou na www.vzp.cz) či e-mailem na adresu: info@vzp.cz. Klienti mohou také využít námitkového formuláře na Portálu VZP.

3) Kolik podnětů na nesprávně vykázanou péči obdrží VZP ročně od klientů, kteří si nechají udělat výpis?

Přesná statistika není k dispozici, nicméně odhadem jde řádově o desítky, maximálně jednotky stovek.

4) Jak VZP podněty prověřuje?

Podněty prověřují místně a smluvně příslušné regionální pobočky VZP. Informační systém již ve většině případů umí zachytit a na vstupu nebo zpětně automaticky odmítnout duplicitně vykázanou zdravotní péči. Samozřejmě v případě potřeby provádíme i fyzické kontroly a revize. Když se potvrdí, že lékař účtoval péči, kterou neprovedl, vyčíslíme ji a požadujeme úhradu zpět.

5) Jaké nesrovnalosti jsou nejčastější?

Často jde o chybu v rodném čísle, chybu v kódu výkonu, ale i o nepochopení údajů v samotném vyúčtování ze strany klienta. Někdy jde o tvrzení klienta proti tvrzení lékaře, že péče nebyla poskytnuta v uvedeném rozsahu. To lze ovšem jen obtížně dokázat, pokud má lékař v pořádku záznamy v dokumentaci a klient nemá jak svoji argumentaci doložit.

6) Jak postupuje VZP u lékařů, kteří úmyslně vykazují více péče, než ve   skutečnosti provedli? Byla třeba s někým zrušena smlouva, podáno trestní oznámení apod.?

Rušení smluv či podání trestního oznámení je spíše ojedinělé. To je dáno i tím, že prokázat úmysl bývá obtížné až nemožné (viz bod 3), není-li skutečně do očí bijící. Jeden takový případ se týkal například provozovatele domácí zdravotní péče, který vykazoval péči o pacienta v době, kdy byl tento pacient hospitalizován a domácí péče mu tedy ani při nejlepší vůli poskytována být nemohla. S tímto provozovatelem se pak vypovídala smlouva v pěti krajích republiky.

7) Kolik VZP touto revizní cestou uspoří?

Taková evidence neexistuje. Je ale třeba si uvědomit, že už samotná možnost klientů porovnat si péči, kterou na ně někdo vykázal, s realitou, bezpochyby působí preventivně proti případným nepoctivostem. Nemalý význam má i to, že pacienti vidí, co péče o jejich zdraví stojí – tedy že není „zadarmo“.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí