E-komunikace

Uvědomujeme si, že váš čas je vzácný. Proto pro vás neustále vyvíjíme a zdokonalujeme komunikační kanály, prostřednictvím kterých nás můžete kontaktovat tak pohodlně a bezpečně, jak to jen jde. Využíváme možností, které skýtá internetové připojení – vy si můžete vybrat, kdy a odkud se na nás obrátíte, a my uděláme vše pro to, abyste výsledek dostali ne-li přímo v reálném čase, alespoň tedy co nejdříve to bude možné.

Přihláška pojištěnce k VZP

Chcete-li se stát pojištěncem VZP, nejjednodušší cestou je vyplnit elektronickou přihlášku.

VZP Point

Vhodný především pro plátce pojištění a zástupce poskytovatelů zdravotní péče, kteří potřebují s naší pojišťovnou pravidelně komunikovat. Extranetový kanál (VZP Point) usnadňuje a urychluje vzájemnou komunikaci mezi subjektem a naší pojišťovnou.

B2B komunikace

Prostřednictvím B2B komunikace nabízíme našim smluvním partnerům, dodavatelům a státním institucím přímou komunikaci mezi informačními systémy. B2B komunikaci je možné využít jak pro opakované dotazy (ověřování v registrech), tak pro odesílání vyúčtování zdravotní péče, hlášení zaměstnavatelů nebo součinností s exekutorskými úřady.

ePodatelna

Elektronická podatelna VZP ČR je zřízena za účelem možnosti přijímání a odesílání datových zpráv ve smyslu nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/200 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách.

EP2 Workspace

VZP ČR nabízí svým smluvním partnerům novou možnost komunikace ve vztahu k Přílohám č. 2 Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb - jedná se o aplikaci EP2 Workspace.