VZP ČR vyplatí klientům přes 500 miliónů korun…

25. 2. 2021

Ilustrační obrázek

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky vrátí svým klientům za rok 2020 více než 551 milionů Kč z doplatků, které pojištěnci vydali za léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely. Ve srovnání s rokem 2019 je to o 58 milionů korun více. V roce 2020 se také zvýšil o 7 % počet klientů, kteří překročili ochranný limit.

Výše ochranného limitu je 5 000 Kč za rok, u dětí mladších 18 let a u pojištěnců starších 65 let je tato hranice 1 000 Kč a pro seniory nad 70 let je limit nastaven na 500 Kč. Od 1. ledna 2020 zároveň došlo ke snížení limitu na 500 Kč u poživatelů invalidního důchodu, kterým byla uznána invalidita ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění.

Pojištěnci by měli mít na paměti, že zařazení do II. nebo III. stupně invalidity musí své zdravotní pojišťovně sami nahlásit a doložit kopií rozhodnutí o invalidním důchodu, případně kopií posudku o posouzení zdravotního stavu. V opačném případě pojišťovna nemůže ochranný limit snížit a na pojištěnce se stále vztahuje jen zákonný limit podle věku.

Meziroční srovnání vrácených přeplatků klientům VZP ČR

  Pojištěnci s přeplatkem Vrácená částka v Kč
Věková skupina Rok 2019 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2020
0–18 let 3 000 3 220  1 731 111 1 994 233
19–64 let 4 542 5 096 24 633 528 27 258 067
65–69 let 61 893 64 300 69 240 753 75 560 885
nad 70 let 394 933 426 243 397 144 189 446 644 899
CELKEM 464 368 498 859 492 749 581 551 458 084

V roce 2020 překročilo zákonný limit 498 859 klientů VZP ČR, což je o 34 491 pojištěnců víc než v roce 2019. Celkem Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky v loňském roce vyplatila na přeplatcích u rekordních 551 458 084 Kč. To je v meziročním srovnání téměř o 60 milionů korun více než v roce 2019 (492 749 581 Kč). Průměrný přeplatek v roce 2019 byl o 44 Kč nižší než v roce 2020, kdy to bylo 1 105 Kč.

Meziroční srovnání vrácených přeplatků klientům VZP ČR podle krajů

 

Pojištěnci s přeplatkem

Vrácená částka v Kč

 

2019

2020

2019

2020

Praha

58 850

64 004

66 683 986

75 062 009

Jihočeský kraj

27 871

29 697

30 722 127

33 896 690

Jihomoravský kraj

53 726

57 725

53 620 302

60 925 410

Karlovarský kraj

13 809

14 726

13 392 903

15 349 353

Kraj Vysočina

27 775

29 226

32 669 087

36 092 770

Královéhradecký kraj

24 879

26 406

23 894 805

26 393 497

Liberecký kraj

22 277

23 791

23 306 224

26 010 826

Moravskoslezský kraj

35 830

37 762

37 200 754

40 353 323

Olomoucký kraj

25 625

26 873

27 165 044

29 645 790

Pardubický kraj

27 702

29 164

27 692 567

30 404 440

Plzeňský kraj

26 059

28 653

29 674 229

34 553 800

Středočeský kraj

54 058

58 542

59 836 225

67 434 779

Ústecký kraj

35 970

39 478

36 654 942

41 794 697

Zlínský kraj

29 937

32 812

30 236 384

33 540 701

CELKEM

464 368

498 859

492 749 581

551 458 084

Klienti si o vrácení peněz žádat nemusí, Všeobecná zdravotní pojišťovna sleduje překročení ochranného limitu za ně. Přeplatky se vrací poštovní poukázkou nebo na bankovní účet. Pokud pojištěnci chtějí přeplatky automaticky zasílat na jejich bankovní účet, musejí o to požádat podáním Žádosti o zasílání částek překračujících limit na bankovní účet.

Žádost mohou klienti VZP ČR podat osobně na pobočce, zaslat písemně nebo také podat elektronickou formou z pohodlí domova či kanceláře, a to prostřednictvím datové schránky, nebo aplikace Moje VZP, případně VZP Point.

Částka překračující ochranný limit je vyplácena vždy do 60 kalendářních dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl ochranný limit překročen. V případě, že částka nepřesáhla 50 Kč, uhradí ji zdravotní pojišťovna do 60 kalendářních dnů po uplynutí posledního čtvrtletí v kalendářním roce.