Více klientů VZP dostane lepší lék na cukrovku

  11. 11. 2013

Ilustrační obrázek

S mimořádně dobrou zprávou pro své klienty, kteří trpí cukrovkou, přichází před čtvrtečním Světovým dnem diabetu Všeobecná zdravotní pojišťovna. O více než 15 % zvýší počet pacientů, kteří budou moci být léčeni moderními léky – tzv. gliptiny. To bude možné díky úsporám, kterých VZP dosáhla využitím svých pozitivních lékových listů. Gliptiny přitom významně oddalují nutnost užívání inzulinu a zásadně snižují rizika hypoglykemie a vzniku kardiovaskulárních chorob.

V současné době je gliptiny léčeno přibližně 30 tisíc klientů VZP. Pojišťovna ročně vydá za tyto moderní léky 450 milionů korun. Tato částka se teď ovšem může zvýšit o dalších 60 milionů. Právě tolik totiž VZP ušetří díky tomu, že lékaři-diabetologové předepisují svým pacientům na snížení cholesterolu léky, u kterých VZP vyjednala u výrobce výhodnou cenu a lékařům je jako nejlevnější doporučila na svém pozitivním lékovém listě.

Gliptiny tak budou dostupné pro dalších 5 tisíc klientů VZP. Ti byli i doposud léčeni „lege artis“, ale nová léčba znamená menší hrozbu nežádoucích účinků a bude také komfortnější. Díky neexistenci hypoglykemie je vhodná např. i pro profesionální řidiče a další povolání, kde je kladen klíčový důraz na bezpečnost. Hypoglykemie (tedy prudký pokles hladiny krevního cukru) se totiž může projevovat jak snížením psychické výkonnosti, tak později až bezvědomím. Při užívání gliptinů pacient navíc hubne a úbytek váhy je dlouhodobý.

Náklady na léky tvoří bezmála 54 % celkového objemu peněz, které VZP ročně vydá za své klienty s diabetem. Za antidiabetika a inzulin dala loni největší zdravotní pojišťovna 2 miliardy a 384 milionů korun, celkové náklady na diabetes dosáhly bezmála 4,5 miliardy. Klientů s cukrovkou přitom loni VZP měla přes 530 tisíc. Průměrné roční výdaje za jednoho diabetika se tak vyšplhaly bezmála na 8 400 korun.

Počet klientů VZP s diabetem a náklady na péči o ně (v milonech Kč) 

Rok Pacienti Náklady celkem Výkony Antidiabetika a inzulin Zdravot. prostředky
2009 507 085 4 063,6 1 479,6 1 944 640
2010 517 879 4 194,4 1 499,4 2 010 685
2011 532 754 4 382,9 1 512,9 2 147 723
2012 530 584 4 447,3 1 491,3 2 384 572

Cukrovka (diabetes mellitus) je souhrnný název pro skupinu chronických onemocnění, která se projevují poruchou metabolismu cukrů. Prevence diabetu je možná jen částečně. Spočívá ve zdravém stravování, udržování normální váhy a dostatku pohybu.

Průzkum, který pro VZP provedla agentura STEM/MARK, ukázal, že lidé jsou si vědomi významu racionálního stravování při prevenci diabetu – za velmi důležité to považuje 72 % dotázaných. Ještě o 4 % více (76 %) uvádí jako velmi důležitý prvek prevence pravidelné kontroly u lékaře. Pravidelné pohybové aktivity už ale za velmi důležité pro předcházení cukrovce považuje jen 57 % respondentů. O 3 % méně (54 %) označilo jako velmi důležité omezování sladkého a 50 % omezení alkoholu, případně úplnou abstinenci.

Co lidé považují za důležité pro prevenci diabetu (v %)

Pokud už cukrovka u člověka propukne, lze vhodnou životosprávou a spoluprací s lékaři předejít jejím závažným komplikacím. Naopak při nedodržování stanovených pravidel hrozí vznik závažných chorob srdce a cév, snížení obranyschopnosti a z toho plynoucí častější infekční nemoci, poškození nervů v celém těle, poškození ledvin až selhání ledvin, poškození oční sítnice vedoucí k oslepnutí či amputace dolních končetin.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí