Nová verze datového rozhraní od 1. 1. 2020

2. 12. 2019

Od 1. 1. 2020 bude vydána nová verze DR 6.2.39.

Ilustrační obrázek

Změny datového rozhraní k 1. 1. 2020, které schválila na svém jednání Komise pro Metodiku, jejímiž členy jsou zástupci Svazu zdravotních pojišťoven ČR, VZP ČR a zástupci profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče, jsou uveřejněny v rubrice Vyúčtování zdravotní péče > Metodika vyúčtování – připravované změny.

Důvody změny datového rozhraní:

  • Změna DR dokladu 06 (Poukaz na vyšetření/ošetření) související s možností vykazování ORPHA kódů vzácných onemocnění tam, kde je kódování pomocí diagnózy nedostatečné. DR nového číselníku ORPHA kódy vzácných onemocnění.
  • Změna DR dokladu 21 (Žádanka o schválení/povolení) související se změnou evidence diagnóz, formátu povolených příloh, sjednocení kódu léčivého přípravku a zdravotnických prostředků, které jsou vykazovány ve dvou atributech, do jednoho.

VZP ČR v této souvislosti vyhlašuje přechodné období od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020.

Podle standardních pravidel lze v tomto přechodném období uvedené typy dávek předávat jak v nové verzi DR 6.2.39, tak i ve starší verzi DR 6.2.38 (prodloužení platnosti verze 6.2.38 až do období dávky 03/2020, za období dávky 04/2020 a novější lze předávat již pouze ve verzi 6.2.39). Vzhledem k charakteru změn DR bude VZP ČR v tomto přechodném období přijímat i ostatní typy dávek jak v DR verze 6.2.39, tak i v DR verze 6.2.38.