Nová verze datového rozhraní od 1. 1. 2019

22. 11. 2018

Od 1. 1. 2019 bude vydána nová verze DR 6.2.37.

Ilustrační obrázek

Změny datového rozhraní k 1. 1. 2019, které schválila na svém jednání Komise pro Metodiku, jejímiž členy jsou zástupci Svazu zdravotních pojišťoven ČR, VZP ČR a zástupci profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče, jsou uveřejněny v rubrice Vyúčtování zdravotní péče > Metodika vyúčtování – připravované změny.

Důvody změny datového rozhraní:

  • V návaznosti na dohodovací řízení k úhradové vyhlášce byla avizována ze strany MZ ČR změna názvu a popisu zdravotního výkonu 09552, která bude znamenat změnu úhrady z celého receptu na úhradu na položku receptu.

Dosud byl výkon 09552 u receptů generován na základě vykázání atributu RHRA v datovém rozhraní na celý recept. Podmínky pro vykázání výkonu 09552 od 1. 1. 2019 budou dány popisem v SZV (ve vyhlášce, kterou se mění vyhl. č. 134/1998 Sb.), cílem bylo přepracovat vykazování signálního výkonu 09552 z hrazení za recept na hrazení na položku receptu (řádku receptu) v souladu s předpokládaným zněním SZV pro tento kód.

Přechodné období pro stávající verzi DR 6.2.36 stanovené není, jelikož se jedná o změnu v souladu s novou legislativní úpravou.

Pro vykazování dávek za leden 2019 je nutné používat novou verzi datového rozhraní platnou od 1. 1. 2019.