Máme pro vás novou výhodu

2. 9. 2019

Příspěvek až 2 000 Kč na paruku získají nově z fondu prevence naši pojištěnci, kteří podstupují nebo podstoupili v rámci onkologického onemocnění léčbu chemoterapií.

Ilustrační obrázek

Finanční prostředky na příspěvek na paruky pro onkologické pacienty léčené chemoterapií vyčlenila VZP ve fondu prevence v návaznosti na zrušení úhrady paruk z veřejného zdravotního pojištění. Ke zrušení úhrady došlo k 1. 8. 2019 v důsledku novely zákona o veřejném zdravotním pojištění; paruky už nejsou součástí přílohy č. 3 zákona, která uvádí zdravotnické prostředky, u nichž je stanovena úhrada.

Výši finančního příspěvku z fondu prevence stanovila VZP na 2 000 Kč. Vycházela přitom jak z ceny paruk (lze je pořídit přibližně od 3 000 Kč), tak z předchozí výše úhrady z veřejného zdravotního pojištění (úhrada za paruku na základě lékařem vystaveného poukazu byla max. 1 000 Kč za 1 kus 1x za rok).

Příspěvek získají klienti VZP bez omezení věkem, kteří mají indikovanou léčbu „protinádorová chemoterapie“, tj. s vykázaným výkonem 42520.

Projekt bude probíhat v období od 1. 9. 2019 do 30. 11. 2019 a dále bude pokračovat v roce 2020.

Příspěvek získá klient, který předloží do 30. 11. 2019 na kterékoli pobočce VZP platební doklad o zaplacení paruky a čestné prohlášení o indikované léčbě.

Oba doklady je možno také zaslat spolu se Žádostí o příspěvek z fondu prevence poštou, a to na adresu VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 01 Praha 1.

Platební doklad nesmí být vystaven před datem 1. 8. 2019 a v době předložení žádosti nesmí být starší než 3 měsíce.

Podrobné podmínky k čerpání příspěvků z fondu prevence naleznete zde.

Všechny potřebné informace o příspěvcích, které můžete v letošním roce získat, najdete na našich webových stránkách zde, nebo se s důvěrou obraťte na naše informační centrum na telefonu 952 222 222.