Kategorizace a úhradová regulace zdravotnických prostředků hrazených na poukaz

 12. 12. 2018 | 

1. ledna 2019 vstupuje v účinnost novela zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, která stanovuje nová pravidla pro úhradovou regulaci zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz a hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

K získání podrobnějších informací, které se týkají této legislativní změny v oblasti zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz, je možno využít informační stránku zřízenou Státním ústavem pro kontrolu léčiv https://www.niszp.cz/kategorizace-uhradova-regulace-zdravotnickych-prostredku-hrazenych-na-poukaz. Na informační stránce jsou zveřejněny zásadní informace k novele zákona včetně harmonogramu postupného náběhu všech změn.

Zároveň je na stránkách VZP ČR https://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky k dispozici doplňující metodika, kde je upraven postup pro způsob účtování úhrady poskytnutých individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků na základě poukazu předloženém pojištěncem.