Potřebujete poradit s komunikací?

B2B je dodavatelské řešení, VZP není jeho tvůrcem a dotazy předáváme dodavateli, který se jimi zabývá ve svém volném časovém okně. Podívejte se do seznamu často kladených otázek (FAQ), třeba tu najdete odpověď na svou otázku.

Nastavení účtu na SIMU

 • Obnova certifikátu
  Pokud potřebujete obnovit certifikát, zašlete nám jeho zkomprimovanou veřejnou část a UID na adresu ekk@vzp.cz. Pro obnovu certifikátu je možné využít přímou službu NastaveniB2BUctu2.
 • Přidání dalšího typu fiktivního subjektu
  Rozhodli jste se pro rozšíření nabídky svého softwaru? Pošlete nám na adresu ekk@vzp.cz informaci, jaký další typ fiktivního subjektu chcete ke svému účtu přidat.
 • Zrušení účtu
  Chcete-li svůj účet v prostředí SIMU zrušit, napište nám e-mail na adresu ekk@vzp.cz.

Obecné chyby při B2B komunikaci

 • server prod.b2b.vzp.cz se zdá být nedostupný
  Neváhejte si server "pingnout" - pokud se skutečně na ping server neohlásí, zkontrolujte, zda neprobíhá odstávka, a pokud ne, kontaktujte ekk@vzp.cz 
 • nesouhlasi odesilatel a UID v hlavicce pozadavku
  V tomto případě je možné, že UID, které se přiděluje při párování certifikátu pro B2B, nebylo správně přeneseno do softwaru. Pokud využíváte certifikát, který umožňuje autentizaci, můžete si správnost UID ověřit při komunikaci s B2B bránou v prohlížeči přímo ve svém počítači. Zkopírujte položku "Vaše UID" (pouze znaky UID bez mezer před nebo za řetězcem) do svého softwaru.
 • chyba 503 - Service Unavailable
  Tato chyba je vyvolána překročením povoleného počtu volání služby v daném časovém intervalu. Opakujte volání služby po delší odmlce (pro otestování např. po 15 min).
 • Stav: processed/Error: unexpected-processing-error Chyba: as2 message content storing failed

  Zkontrolujte v SW aktuální podpisový certifikát - zda někde v nastavení SW není nastaven jako aktuální certifikát (tedy ten, kterým se nyní podepisuje podání) starý exspirovaný certifikát, případně certifikát obnovený, který nebyl zaslán do VZP k napárování. V případě pochybností, jaký certifikát je ve VZP uložen, kontaktujte ekk@vzp.cz a zašlete vaše UID.

 • Nastavení proxy serveru (chyba 12152, 12031)
  Chybová hláška: Nepodařilo se odeslat data přes HTTP. chyba 12152 - The server returned an invalid or  unrecognized response chyba 12031 - The connection with the server has been reset - zkontrolujte nastavení proxy serveru, zda umožňuje komunikaci na B2B VZP.
 • kód chyby: wsse: InvalidSecurity, Popis chyby: The timestamp could not be validated.
  Zkontrolujte systémový čas na PC, ze kterého odesíláte podání – datum by mělo odpovídat aktuálnímu dni a hodině, přesněji čas zaslaný v digitálním podpisu se od B2B brány nesmí lišit více než o pět minut. Doporučujeme nastavit synchronizaci času pomoci NTP protokolu. Element Timestamp je sice povinný, ale může být prázdný. Pokud se vám nepodaří čas synchronizovat, element nevyplňujte.

  Chyby při komunikaci protokolem "Partner v privátní síti"

  • Nevyzvednuta_odpoved_stejneho_typu_sluzby
   Pokud obdržíte tuto chybovou hlášku, využíváte pro komunikaci přes B2B služby "Partnera v privátní síti". Tyto služby jsou v současné době navrženy tak, aby nebylo možné odesílat podání stejného typu (např. faktura), pokud máte již ve VZP připravené odpovědi na předchozí podání stejného typu (faktury). Tedy – neodešlete novou fakturu, dokud si nevyzvednete odpovědi na předchozí podání faktury (většinou z minulého měsíce). Stáhněte si z VZP všechny čekající odpovědi, které máte připravené, a poté bude možné odeslat další podání.
  • chyba při čtení zprávy „message ID“ – Server vrátil chybu. Kód chyby: „Soapenv: Server“, Text chyby: „com.gem.b2b.wssadapter.Technical exception: Interni chyba serveru, Detail…
   Chyba se týká komunikace pomocí "Partnera v privátní síti". V případě, kdy klient přestane komunikovat přes B2B několik měsíců, může dojít k situaci, kdy na straně VZP zůstane zpracovaná a vyřízená zpráva, kterou si ale klient nevyzvedl a nepotvrdil její přijetí – blokuje tedy komunikaci v souladu s restrikcemi komunikace pomocí "Partnera v privátní síti".
   Podání odeslaná do/z VZP jsou po několika měsících archivována a již s nimi není možné pracovat, tedy je ani stáhnout. Obsah těchto zpráv není možné získat ani znovu poslat. Kontaktujte ekk@vzp.cz, uveďte UID klienta, případně identifikátor (IČZ, ČPP, IČ atd.), jediným řešením je nastavit podání jako ukončené administrátory B2B ve VZP.

  Chyby při komunikaci s B2B bránou

  • B2B brána - chyba 401 – Unathorized
   Chyba se může vyskytnout při komunikaci s B2B bránou (viz předchozí bod) a znamená, že používáte certifikát, který není ve VZP napárován pro přístup. Pokud jej chcete využívat pro zabezpečenou elektronickou komunikaci, kontaktujte ekk@vzp.cz.
  • Kvalifikovaný certifikát se nenabízí k výběru na ověřovací adrese
   Česká pošta, tedy certifikační autorita PostSignum i První certifikační autorita (ICA), změnily nastavení kvalifikovaných certifikátů, kterým došlo k odstranění položky autentizace klienta, takže není možné dostatečně ověřit totožnost přihlašující se osoby. Vzhledem k tomu, že aplikace elektronické komunikace obsahují osobní údaje, je pro VZP jejich zabezpečení prioritou. Proto používání kvalifikovaných certifikátů pro přístup do aplikací e-VZP již nebude možné. Toto rozhodnutí certifikační autority nemůžeme nijak ovlivnit a musíme ho plně akceptovat. 
  • B2B brána – Aplikace Internet Explorer nemůže zobrazit tuto webovou stránku
   Chyba se může vyskytnout při komunikaci s B2B bránou, možné příčiny:
   • chybí kořenové certifikáty vydávající certifikační autority klientského certifikátu (včetně root)
   • není povolena komunikace přes TLS 1.0
   • snažíte se ověřit certifikát, který je napárovaný, ale není platný (exspirovala mu platnost, byl zneplatněn)
   • služba není dostupná – po ověření výše uvedených bodů kontaktujte ekk@vzp.cz 

  Pokud jste zde nenalezli odpověď na svoji otázku, napište nám na ekk@vzp.cz