Informace a dokumentace týkající se prostředí B2B

Záleží na vás, jak bude výsledné propojení s VZP vypadat, zda do svého softwaru přidáte všechny B2B služby, nebo jen část. Zveřejněná dokumentace, která popisuje komunikační protokoly, nijak nediktuje, co musíte a nemusíte ve svém softwaru mít.

Poskytované varianty B2B komunikace

  • SOAP – pro synchronní služby
  • AS2 – pro asynchronní služby
  • Rozhraní pro partnery v privátní síti (PPS) - náhradní způsob komunikace v případě asynchronních služeb

Protokol SOAP

Tuto komunikaci používáme pro služby, kde je odpověď očekávána v jednotkách vteřin, je tedy vracena v rámci jedné komunikační relace. Tento způsob komunikace jsme nastavili jako výchozí. Pokud byste chtěli komunikaci změnit na protokol AS2, je třeba změnu nejprve nastavit službou NastaveniB2BUctu2.

Protokol AS2

Tuto komunikaci používáme pro služby, pro které je v aplikacích VZP generováno více odpovědí na jedno podání. Případně u těch služeb, kdy je odpověď očekávána v jednotkách minut až dnů. Tato asynchronní podání totiž potřebují nějaké další zpracování na straně VZP, ať už automatické, nebo ruční. 

V rámci jedné komunikační relace dojde k přijetí podání a následně technickému potvrzení o přijetí dat (MDN). Další komunikace je navazována ze strany VZP směrem ke klientovi v okamžiku, kdy jsou dostupná data k odeslání odpovědi.

Nutnou podmínkou pro využití tohoto způsobu komunikace je stálá dostupnost přístupových bodů na obou stranách – pevně definovaná IP adresa nebo URL. Pokud byste chtěli komunikaci nastavit na protokol AS2, je třeba změnit výchozí nastavení službou NastaveniB2BUctu2 (jako výchozí je nastaven protokol SOAP).

Rozhraní pro partnery v privátní síti (PPS) 

Jedná se o náhradní způsob komunikace v případě asynchronních služeb, který byl navržen a realizován současně s realizací protokolu AS2. Je to skupina synchronních služeb, pomocí kterých je umožněno odesílat podání na jinak asynchronní služby a vyzvedávat připravené odpovědi:

  • ZiskejAvizo/avizo – služba vrátí partnerovi seznam zpráv k vyzvednutí.
  • ZiskejZpravu/prijemZprav (Načtení zprávy) – služba vrátí partnerovi konkrétní zprávu získanou ze seznamu zpráv k vyzvednutí přijatých službou Avízo.
  • PotvrzeniPrijetiZpravy/potvrzeniZprav (Potvrzení o načtení zprávy) – partner odešle na tuto službu potvrzení o převzetí dat.
  • OdesliZpravu/odeslaniZprav (Odeslání zprávy) – služba umožňuje partnerovi odeslat zprávu k asynchronnímu zpracování. O úspěšném odeslání se partner dozví v odpovědi v rámci jedné relace.

Pro tento náhradní způsob komunikace je využíván protokol WS-secure. Na rozdíl od protokolu AS2 je komunikace vždy navazována ze strany klienta.

Dokumentace