Odstávky B2B prostředí

B2B prostředí potřebuje pravidelnou údržbu, která probíhá jednou měsíčně, zpravidla ve čtvrtek od 20:00 do 24:00 hodin.

Servisní okna pro rok 2023

První čtvrtletí

Druhé čtvrtletí

Třetí čtvrtletí

Čtvrté čtvrtletí

12. ledna

13. dubna

13. července

12. října

9. února

11. května

10. srpna

9. listopadu

9. března

8. června

7. září

7. prosince

Servisní okna se zveřejňují vždy na následující rok dopředu, termíny jsou pevně stanovené.

Během odstávky je B2B prostředí (SIMU i produkce) zcela nedostupné.