Přehled otázek týdne

Co je to pravděpodobné pojistné a komu a kdy ho může pojišťovna vyměřit? Jak je vysoké? zobrazit odpověď

Mám příjem ze zaměstnání, kde jsem na částečný úvazek (7 000 Kč). Také podnikám, ale tento příjem je nepravidelný, a tak jej beru jako vedlejší a neplatím zálohy na pojistné. Prý ale pojistné alespoň v minimální výši platit musím. Je to pravda? zobrazit odpověď

Co mají dělat zaměstnanci, když se vzhledem k finanční situaci firmy obávají, že zaměstnavatel za ně ani neplatí zdravotní pojištění? Může pojišťovna vymáhat peníze po nich nebo je nějak sankcionovat? Mohli by mít problém, když budou potřebovat nějakou zdravotní péči? zobrazit odpověď

Jsem bez práce a nyní mě vyřadili z evidence nezaměstnaných. Kdo za mě bude platit zdravotní pojištění u Všeobecné zdravotní pojišťovny? zobrazit odpověď

Ke dni 30. 6. se mnou zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr. Podal jsem žalobu z důvodu neoprávněné výpovědi ze strany organizace, v září byl spor ukončen dohodou. Zaměstnavatel uznal výpověď jako neoprávněnou s tím, že mi za období od 1. 7. do opětovného nástupu do zaměstnání vyplatí ušlou mzdu, a to ve mzdách za měsíc říjen. Jaký je správný postup při odvodu pojistného na zdravotní pojištění? zobrazit odpověď

V poslední Otázce týdne radíte s platbami pojistného budoucímu důchodci, který již nadále nebude pracovat. Jak je to ale v případě, že důchodce zůstává zaměstnaný nebo souběžně pracuje na živnostenský list? zobrazit odpověď

Jsem studentka a chtěla bych jít o prázdninách na brigádu. Musí se z výdělku platit zdravotní pojištění? zobrazit odpověď

Dne 30. 6. 2010 ukončím pracovní poměr. Nové zaměstnání zatím nemám a chtěl bych se přihlásit na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Když za mě pak pojistné na zdravotní pojištění bude hradit stát, musím se stát pojištěncem Všeobecné zdravotní pojišťovny? zobrazit odpověď

Jsem předsedkyní Společenství vlastníků bytů. Náš výbor má 5 členů. Dostala jsem informace, že máme z odměny člena výboru platit zdravotní pojištění. Půjde o nepravidelné odměny. Jsou třeba nějaké dokumenty? Jaké a dokdy se mají odevzdat a kam? zobrazit odpověď

Náš podnik bude hromadně propouštět. Máme být propuštěni k 1. lednu a dostaneme prý odstupné ve výši pětinásobku průměrného měsíčního příjmu. Pokud se nám nepodaří sehnat jiné místo, přihlásíme se na úřadu práce jako nezaměstnaní. Zajímalo by nás, jaký vliv má tento příjem (odstupné) na daně, na sociální dávky a na platby sociálního a zdravotního pojištění. zobrazit odpověď