Vydané v r. 2020

NOVÁ VERZE DATOVÉHO ROZHRANÍ OD 1. 1. 2021

K 1. 1. 2021 je vydána nová verze datového rozhraní. Změny datového rozhraní k 1. 1. 2021, schválila na svém jednání Komise pro Metodiku, jejímiž členy jsou zástupci Svazu zdravotních pojišťoven ČR, VZP ČR a zástupci profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče.

Důvody změny datového rozhraní:

  • Změna DR dokladu 01 (Vyúčtování výkonů v ambulantní péči) a dokladu 02 (Vyúčtování výkonů v ústavní péči) související s technickým umožněním vykazování ORPHA kódů vzácných onemocnění tak, jak je již s účinností od 1. 1. 2020 umožněno na dokladech 06 (Poukaz na vyšetření/ošetření).
  • Úprava popisu DR dokladu 06 (Poukaz na vyšetření/ošetření) tak, aby názvy atributů a typů vět pro ORPHA kódy byly v rámci popisu DR unikátní a jednotné pro doklady 01, 02 i 06.

Pro tuto změnu není stanoveno přechodné období.


NOVÁ VERZE TISKOPISU „Vyúčtování náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem“ OD 1. 8. 2020

Od 1. 8. 2020 platí nová verze tiskopisu „VZP-39 - Vyúčtování náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem“. Změny Metodiky a tiskopisu k 1. 8. 2020 schválila na svém jednání Komise pro Metodiku, jejímiž členy jsou zástupci Svazu zdravotních pojišťoven ČR, VZP ČR a zástupci profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče.

Doplněno je prohlášení pacienta, že soukromé vozidlo řídila jiná osoba. Současně je doplněn postup pro případ, kdy pacient doklad s prohlášením podepíše, avšak neuděluje současně plnou moc k převzetí náhrady cestovních nákladů zmocněnci. Předchozí verze tiskopisů lze, pokud jejich obsah není v rozporu s obecně závazným právním předpisem, používat až do vyčerpání zásob. Nově povinné informace, prohlášení pacienta, lze dopsat ručně.


NOVÁ VERZE DATOVÉHO ROZHRANÍ OD 1. 6. 2020

S účinností od 1. 6. 2020 je vydána nová verze DR 6.2.40. Změny datového rozhraní k 1. 6. 2020, schválila na svém jednání Komise pro Metodiku, jejímiž členy jsou zástupci Svazu zdravotních pojišťoven ČR, VZP ČR a zástupci profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče.

Od 1. 1. 2020 ukládá § 81g zákona o léčivech (zákon č. 378/2007 Sb.) lékárnám při výdeji léčivého přípravku na základě receptu vystaveného v listinné podobě převádět údaje z listinného receptu a vlastní výdeje léčivých přípravků do elektronické podoby. Takto digitalizované výdeje obsahují oba identifikátory EIDE i EIDV a je možné je předávat do zdravotní pojišťovny v dávce elektronických receptů. V souladu se změnou textu metodiky a popisu datového rozhraní odsouhlaseného dne 9. 4. 2020 s účinností od 1. 6. 2020 pak bude platit, že úhrada za digitalizaci receptu podle vyhlášky č. 268/2019 Sb. bude provedena za digitalizované recepty vykázané v samostatné dávce receptů.

Digitalizované dvoupoložkové listinné recepty s předepsanými 2 druhy léčivých přípravků (recepty je možné v této podobě předepisovat do 31. 5. 2020) se do zdravotní pojišťovny předávají takto: v elektronické podobě jako 2 doklady (2 odlišné EIDE a EIDV), neboť digitalizace umožňuje uvést jednu položku na jednom receptu. Vzhledem k tomu, že se digitalizuje výdej léčivého přípravku a identifikační údaje na receptu bez uvedení předepsaných léčivých přípravků, je nutné s dávkami digitalizovaných elektronických receptů předávat i originální listinné recepty v příloze k dávce elektronických digitalizovaných receptů. U dvoupoložkového listinného receptu není nutné kvůli digitalizaci provádět výpis z receptu, takový recept se označí dvěma pořadovými čísly digitalizovaných výdejů.

Důvody změny datového rozhraní:

Úprava popisu v DR dokladu 08 - Průvodní list dávky a dokladu 10 – Recept, a dalších souvisejících změn, upřesňuje postup při vykazování digitalizovaných receptů do zdravotní pojišťovny v souvislosti s bonifikací poskytovatele za převedení listinného receptu do elektronické podoby dle úhradové vyhlášky č. 268/2019 Sb.

Kromě dávek elektronických receptů a listinných receptů je umožněno i přijímání a zpracování dávek digitalizovaných receptů. Tyto dávky budou mít v průvodním listu dávky atribut DDTYP = „D“, u jednotlivých dokladů receptů je atribut RDDT nepovinný a atributy EIDE a EIDV musí být vyplněny. Dávky elektronických a listinných receptů zůstanou beze změny.

Přechodné období pro stávající verzi DR 6.2.39 stanovené není. Pro vykazování dávek za červen 2020 je nutné používat novou verzi datového rozhraní platnou od 1. 6. 2020 (verze DR 6.2.40).