Nemocnice Na Homolce (IČZ 05004000)

Smlouva zdravotnického zařízení o poskytování zdravotních služeb.

Společnost Nemocnice Na Homolce
IČ 00023884
Segment Lůžková péče
Kraj hl. m. Praha
Okres Praha

Smlouva

Příloha č. 2 - EP2

Úhradové dodatky

Ostatní dokumenty


Další zdravotnická zařízení společnosti Nemocnice Na Homolce: