Smlouvy s poskytovateli zdravotních služeb

Portál umožňuje vyhledávat a zobrazovat Smlouvy s poskytovateli zdravotních služeb uzavřené mezi VZP a jejími smluvními zdravotnickými zařízeními dle zákona č. 48/1997 Sb.

Dokumenty, náležící ke smlouvám s automatickou prolongací zakotvenou přímo ve smlouvě, jsou nedílnou součástí předmětné smlouvy. V případě souhlasu smluvních stran s realizací prolongace se institut automatické prolongace vztahuje i na tyto dokumenty (např. Příloha č. 2).

Smlouvy je možné vyhledávat podle:

  • názvu poskytovatele zdravotních služeb
  • místa a segmentu zdravotní péče
  • IČ a IČZ

Počet organizací (dle IČ), jejichž smlouvy a dodatky jsou publikovány: 25 581
Počet smluvních zdravotnických zařízení (IČZ), jejichž smlouvy a dodatky jsou publikovány: 26 952
Počet publikovaných dokumentů, jejichž obsahem jsou smlouvy, úhradové a jiné dodatky: 250 120

Filtry pro vyhledávání

Filtrovat dle IČ a IČZ

Filtry pro vyhledávání

Filtrovat dle názvu, segmentu, místa

IČ – identifikační číslo organizace (poskytovatele, zdravotnického zařízení) přidělené Českým statistickým úřadem.

IČZ – identifikační číslo zařízení nebo části zařízení. Jde o jednoznačný osmimístný kód ve vztahu k VZP. Číslo přiděluje vždy místně příslušné pracoviště VZP na základě žádosti té zdravotní pojišťovny, která první uzavře smlouvu na poskytování hrazených služeb s daným poskytovatelem.

IČZ Název zařízení Segment Kraj Okres
00000582 29005000 Vojenský rehabilitační ústav Lůžková péče Středočeský kraj Praha západ
00000582 41506000 Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Lázně a ozdravovny Karlovarský kraj Cheb
00000582 58705000 Vojenská lázeňská léčebna Lázně a ozdravovny Ústecký kraj Teplice
00005886 04581000 Dopravní podnik hl.m.Prahy,a.s. Všeobecní praktičtí lékaři a praktičtí lékaři pro děti a dorost hl. m. Praha Praha
00005886 04753000 Dopravní podnik hl.m.Prahy,a.s. Ambulantní specialisté hl. m. Praha Praha
00005886 14071000 Dopravní podnik hl.m.Prahy,akciová spol. Nelékaři hl. m. Praha Praha
00007536 69813000 Palivový kombinát Ústí, státní podnik Doprava (ZZS, PPNP, ZDS) Královéhradecký kraj Trutnov
00012556 54710000 PRECIOSA a.s. - Fyzioterapie Nelékaři Liberecký kraj Liberec
00012645 50096001 PRECIOSA - LUSTRY, akciová společnost Všeobecní praktičtí lékaři a praktičtí lékaři pro děti a dorost Liberecký kraj Česká lípa
00023001 04002000 Institut klin.a exper.medicíny v Praze Lůžková péče hl. m. Praha Praha
00023001 04002311 Institut klin.a exper.medicíny v Praze Lůžková péče hl. m. Praha Praha
00023001 04002538 Institut klin.a exper.medicíny v Praze Lůžková péče hl. m. Praha Praha
00023001 04002541 Institut klin.a exper.medicíny v Praze Lůžková péče hl. m. Praha Praha
00023001 04724000 Institut klin.a exper.medicíny v Praze Stomatologové hl. m. Praha Praha
00023001 04751000 IKEM-Český registr dárců kostní dřeně Lůžková péče hl. m. Praha Praha
00023001 04995012 IKEM v Praze Lékárny hl. m. Praha Praha
00023698 04004000 Ústav pro péči o matku a dítě Lůžková péče hl. m. Praha Praha
00023698 04822000 Ústav pro péči o matku a dítě Všeobecní praktičtí lékaři a praktičtí lékaři pro děti a dorost hl. m. Praha Praha
00023698 04850000 Ústav pro péči o matku a dítě-IVF Lůžková péče hl. m. Praha Praha
00023698 04995093 Ústav pro péči o matku a dítě Lékárny hl. m. Praha Praha
00023728 02001000 Revmatologický ústav Lůžková péče hl. m. Praha Praha
00023728 02995059 Revmatologický ústav Lékárny hl. m. Praha Praha
00023736 02002000 Ústav hematologie a krevní transfuze Lůžková péče hl. m. Praha Praha
00023752 08002000 Národní ústav duševního zdraví Lůžková péče hl. m. Praha Praha
00023761 01001000 Endokrinologický ústav Ambulantní specialisté hl. m. Praha Praha
00023761 01393000 Endokrinologický ústav Komplement a radiodiagnostika hl. m. Praha Praha
00023761 01394000 Endokrinologický ústav Nelékaři hl. m. Praha Praha
00023884 05004000 Nemocnice Na Homolce Lůžková péče hl. m. Praha Praha
00023884 05446000 Nemocnice Na Homolce v Praze 5 Lůžková péče hl. m. Praha Praha
00023884 05700000 Nemocnice Na Homolce Lůžková péče hl. m. Praha Praha
00023884 05995004 Nemocnice Na Homolce v Praze 5 Lůžková péče hl. m. Praha Praha
00023884 42064000 Nem. Na Homolce - Mánes,Karlovy Vary Lázně a ozdravovny Karlovarský kraj Karlovy Vary
00024007 69020001 Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p. Lůžková péče Královéhradecký kraj Trutnov
00024007 69022000 Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p. Lůžková péče Královéhradecký kraj Trutnov
00028819 32623000 Služba, výrobní družstvo Ostatní Jihočeský kraj České Budějovice
00028819 32998000 Služba, výrobní družstvo Ambulantní specialisté Jihočeský kraj České Budějovice
00030970 82037000 Integra, VD Zlín Nelékaři Zlínský kraj Zlín
00064165 00064165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Lékárny hl. m. Praha Praha
00064165 02004000 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Lůžková péče hl. m. Praha Praha
00064165 02150000 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Lůžková péče hl. m. Praha Praha
00064165 02242000 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Stomatologové hl. m. Praha Praha
00064165 02244000 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Lůžková péče hl. m. Praha Praha
00064165 02276000 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Lůžková péče hl. m. Praha Praha
00064165 02298000 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Všeobecní praktičtí lékaři a praktičtí lékaři pro děti a dorost hl. m. Praha Praha
00064165 02334000 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Lůžková péče hl. m. Praha Praha
00064165 02405000 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Lůžková péče hl. m. Praha Praha
00064165 02995024 Všeobecná fakultní nem.v Praze-Lékárna Lůžková péče hl. m. Praha Praha
00064165 02995032 Všeobecná fakultní nem.v Praze-Lékárna Lůžková péče hl. m. Praha Praha
00064165 02995033 Všeobecná fakultní nem.v Praze-Lékárna Lékárny hl. m. Praha Praha
00064173 10002000 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Lůžková péče hl. m. Praha Praha