Postup uzavírání smluv pro jednotlivé typy poskytovatelů zdravotních služeb

V tomto článku naleznete dokumenty s postupy pro uzavírání smluv pro jednotlivé typy poskytovatelů zdravotních služeb a pro pobytová zařízení sociálních služeb a také uživatelskou příručku pro poskytovatele zdravotních služeb, jejímž cílem je podpora elektronizace Příloh č. 2 Smlouvy. Zdravotní pojišťovna je oprávněna uzavřít smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb pouze tehdy, bylo-li uzavření takové smlouvy doporučeno ve výběrovém řízení.

Postup uzavření smlouvy - obecná část

Postup VZP ČR pro výběr smluvních poskytovatelů zdravotních služeb