Nabídkové seznamy oblastí pro uzavření smlouvy

Výběrová řízení iniciovaná VZP ČR a nabídkové seznamy oblastí s nejvyšší potřebou uzavření smlouvy v odbornostech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost